Vsevolod Peshkov

Департамент
Школа естественных, социальных и гуманитарных наук, Химия, National Laboratory Astana, Laboratory of Physical Chemistry
Позиция
Ассистент профессор
Офис
7e533
Электр. почта
vsevolod.peshkov@nu.edu.kz