Дана Акилбекова

Департамент
Школа инженерии и цифровых наук, Кафедра Химической инженерии и технологии материалов, National Laboratory Astana, Biosensors and Boinstruments Laboratory
Позиция

Офис
3e.226
Электр. почта
dana.akilbekova@nu.edu.kz
Телефон
+7( 7171) 709135
Веб-сайт
https://www.linkedin.com/in/dana-akilbekova-89615511/