Департамент

Позиция

Офис
5e-527
Электр. почта
Zbakenov@nu.edu.kz
Телефон
706530
Веб-сайт
https://nu.edu.kz/faculty/zhumabay-bakenov