Жобалық әкімші

Түйіндемені жіберу

1

  Лауазымның атауы

Жобалық әкімші

2

Бөлімшенің негізгі және қызметтік  міндеттері:

Мекеменің ғылыми қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу жобаларын әкімшілендіру және алып жүруі жұмысын қамтамасыз ету.

3

Негізгі лауазымдық міндеттері:

  Ұйымдастырушылық және әкімшілік қолдау көрсету, сондай-ақ ғылыми-зерттеу жобаларына қатысуға. Мақсаттары, міндеттері және зертхана мұқтаждары шегінде басқа міндеттер мен тапсырмаларды орындау, соның ішінде:

–         Жоба менеджерлері үшін әдістемелік қолдау өткізу  және жоба құжаттарын дайындау, жоба құжаттарын сыртқы сараптамға жіберу, келісім-шарттарды рәсімдеу және алып жүру, серіктестік келісімдер мен басқа да келісімдер;

–         Ғылыми конференциялар, семинарлар және жоба командасының мүшелерінің іс-шараларды ұйымдастыруға қатысу;

–         жылдық жоба есептерін тапсыруды үйлестіру жұмыстары;

–         Басқарылатын зерттеу жобасына сәйкес қаржы жылына арналған ғылыми-зерттеу жобаларын, мақалаларын жоба бойынша жұмыс істейтін бюджеттік Мекемелер мен ұйымдардың бюджеттік сұранысты қалыптастыру;

–         Қаржы жылына арналған бюджет бөлу кезiнде консалтингтік қызмет көрсету, ғылыми-зерттеу, кадрлық, ғылыми-зерттеу зертханаларын арналған бюджет жоспарлау қатысу

–         Әріптестік туралы шартты жасасу және іске асыруға көмек көрсету үшін әлеуетті серіктестерді іздеуге, сатып алу рәсімдерін үшін қажетті құжаттарды дайындау;

–         Жобаны іске асыру үшін тиісті мәселелер бойынша негізгі серіктестермен ғылыми жобаларды мүшелерінің арасындағы байланыстарды құруды қамтамасыз ету;

–         Келісім-шарттар, келісімдер және басқа да серіктестік келісім-шарттарды рәсімдеу мен еріп жүру, ғылым саласындағы бірлескен ынтымақтастық пен серіктестік ынтымақтастық бойынша  іс-шараға қатысу;

4

 Білімі

Бакалавр дәрежесі: менеджемент, экономика, қаржы, технологиялар менеджменті, құқықтану/юриспруденция немесе биология, биотехнология

5

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, басқа):

  Жобаларды басқару/әкімшілендіру бойынша жұмыс тәжірибесі  1 жыл болу керек (ғылыми-зерттеу ұйымдарында жұмыс тәжірибесінің болуы/тағылымдамадан өтуі құпталады), келісім-шарттарды дайындау/жүзеге асыру бойынша жұмыс тәжірибесінің болуы маңызды.

 

6

Профессиональные знания и личностные характеристики

Ұйымдастырушылық дағдылары, тіл табыса білуі,  командада жұмыс істей білуі, стреске төзімділік. Әртүрлі мәдениет және жас өкілдерімен жұмыс істей білуі.

7

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білуі (Сіз білетін тілдердің тізімін көрсетіңіз):  

 Ағылшын, қазақ және орыс тілдерін еркін меңгеруі.

8

 Дербес компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламалар, меңгеру деңгейі)

ДК –ны жоғары деңгейде меңгеруі.