Жобаларын Басқару Кеңсесінің Кеңесшісі

Түйіндемені жіберу

Негізгі функционалдық міндеттер

 

1) корпоративтік жобаларды басқару жүйесіне сәйкес жобаларды бақылау;

2) басшылыққа есеп беру және ұсыну;

3) корпоративтік жобаларды басқару жүйесін іске асыруға қатысу;

Негізгі міндеттері

 

1) өз құзыретi шегiнде жобаны басқару, кеңсесiнiң Бас және Бас менеджерi белгiлеген тапсырмаларды және мiндеттердi орындау;

2) жобаны жоспарлау және жоспарлауға қатысу;

3) жұмыс мақсатында анықтамалық және арнайы әдебиетті пайдаланып оқу;

4) корпоративтік жобаларды басқару жүйесінің стандарттарын, нұсқаулықтарын және басқа да құжаттарын әзірлеуге, енгізу мен жетілдіруге, сондай-ақ жобаларды басқару қағидаттарына (жобаның жарғысы, жобалық жоспарлар, жобалық топтардың құрылымы мен құрамы және т.б.) қатысу;

5)бастапқы материалдарды жинау, өңдеу және жинақтау, статистикалық есептілік деректерін, ғылыми-техникалық ақпаратты жинау;

6) жұмыс туралы есеп беруді жүйелеу, өңдеу және дайындау;

7) келіп түскен құжаттаманың сақталуын қамтамасыз ету, құжаттардың өтуі туралы жазбаларды жүргізу және оларды орындау шарттарын бақылау, сондай-ақ қызметтік жұмыстармен аяқталған құжаттарды техникалық рәсімдеу;

8) жобаны басқару жөніндегі органның құзыретіне жататын мәселелер бойынша Ұйымның жұмыс топтарына қатысу;

9) Ұйымның ішкі еңбек тәртіптемесінің ережелерін сақтау;

10) қолданыстағы ережелерге сәйкес қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өнеркәсіптік санитария ережелерін, нормаларын және талаптарын сақтау.

 

Іссапарға шығу: қарастырылмайды
Білімі: Жоғары, (техникалық немесе IT-құпталады)
Қажетті кәсіби жұмыс тәжірибесі

 

1 жылдан кем емес

 

Кәсіби біліктілік:

 

 

Жеке құзыреттер мен сапалар:

 

командада жұмыс істей білу (құрылымдық бөлімшенің мүдделерінен ұйым мүдделерінің басымдықтарын сақтау); төзімділік; қарым-қатынас, жауапкершілік.

 

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу (кандидатты меңгеруі тиіс тілдердің тізімі)

 

мемлекеттік, орыс, ағылшын

 

Компьютерлік дағдылар:

 

Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express бағдарламалармен жұмыс істеу қабілеті
Түйіндемені ұсыну мерзімі: кандидат таңдалғанға дейін