Жобаларын Басқару Кеңсесінің Бас менеджері

Түйіндемені жіберу

2

Негізгі функционалдық міндеттер

 

1)         мониторинг және бақылау, жобаларды іске асыру, корпоративтік басқару жүйесі бар жобаларды ұйымдастыру, жасау және ұсыну; жобалық есептерді дайындап, басшылыққа ұсыну;

2)         корпоративтік  жобаларды басқару жүйесін енгізу және іске асыруын бақылау;

3

Негізгі міндеттері

 

1)    құрылымдық бөлімшенің жұмысын үйлестіру және ұйымдастыруда Жобаны басқару кеңсесінің басшысына көмек көрсету;

2)   техникалық есептерді, схемаларды және сызбаларды әзірлеуге, оларды техникалық тапсырмаларға, қолданыстағы нормативтерге және нормативтік құжаттарға сәйкестігін қамтамасыз ету;

3) мүдделі мемлекеттік органдармен және мемлекеттік емес мекемелермен жобаларды сәтті жүзеге асыруға рұқсат беру бойынша ынтымақтастық пен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.

5)    объектіні жобалау, салу, пайдалануға беру және жобалық қуаттарды әзірлеу кезеңінде белгіленген нысандардағы техникалық мәселелерді шешуге қатысу.

6)     корпоративтік жобаларды басқару жүйесін жобалауды анықтайтын нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеу және келісу;

7)     корпоративтік жобаларды басқару жүйесінің стандарттарын, нұсқаулықтарын және басқа да құжаттарын әзірлеу, енгізу және жетілдіру, жобаларды басқару қағидаттары (жобаның жарғысы, жоба жоспарлары, жобалық топтардың құрылымы мен құрамы және т.б.);

8)     жұмыс туралы есеп беру үшін деректерді жүйелеу, өңдеу және дайындау;

9)    жоспарланып отырған және есепке алу құжаттамасын ресімдеу бойынша жұмыстарды жүргізеді, орындалған жұмыстарды қарау және талқылау кезінде қабылданған шешімдерге сәйкес жобалық құжаттамаға қажетті өзгерістер мен түзетулер енгізеді;

10)     орындалатын жұмыстардың сипаттамаларын, қажетті спецификацияларды, диаграммаларды, кестелерді, және басқа да техникалық және құжаттамаларын жасау
жоспарлау және жоспарлауға қатысу;

11)     жобаны жоспарлауға қатысу және жоспарлауға қатысу;

12)     жобаны басқару жөніндегі органның құзыретіне жататын мәселелер бойынша Ұйым құрылған жұмыс топтарына қатысу;

13)     жобаны басқару саласындағы уәждемелік жүйені құру және үздіксіз жетілдіру жүйесін құруға қатысу;

14)      жобалық менеджмент саласында кәсіптік стандарттар мен жалпы қабылданған халықаралық стандарттарды оқыту бөлімдерінің, қызметтерінің және ведомстволарының басшыларына арналған тәлімгерлік.

15)     Ұйымның жұмыс істеу жолдары мен Ұйым жұмысын құрылымдаудың сындарлы емес түрлерін жою туралы ұсыныстар енгізу

 

 

 

4

Іссапарға шығу: қарастырылмайды

5

Білімі:

мамандығы бойынша жоғары білім

6

Қажетті кәсіби жұмыс тәжірибесі

 

5 жылдан кем емес, мемлекеттік бюджеттен немесе мемлекеттік органдардан қаржыландырылатын жобаларда тәжірибиеиесі болу. 

 

7

Кәсіби біліктілік:

 

жобаларды басқару саласындағы стандарттарды білу

8

Жеке құзыреттер мен сапалар:

 

командада жұмыс істей білу (құрылымдық бөлімшенің ұйым мүдделерінің басымдықтарын сақтау); кернеуге төзімділік; коммуникативтік, жауапкершілік, міндеттерді тез уакытта шешу қабілеті;

9

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу (кандидатты меңгеруі тиіс тілдердің тізімі)

 

мемлекеттік, орыс, ағылшын

 

10

Компьютерлік дағдылар:

 

Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express бағдарламалармен жұмыс істеу қабілеті

11

Түйіндемені ұсыну мерзімі: кандидат таңдалғанға дейін