Жетекші ғылыми қызметкер (БҒМ зерттеу жобасын іске асыру кезеңіне)

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы:

Жетекші ғылыми қызметкер (БҒМ зерттеу жобасын іске асыру кезеңіне)

2

Құрылымдық бөлімшенің негізгі функционалдық міндеттері

Жоба жетекшісіне жобаның негізгі міндеттері мен іс-шараларын іске асыруға көмектесу.

3

Негізгі міндеттері:

Мекеменің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарларын қалыптастыруға және оларды іске асыруға тікелей қатысады:

зерттеу бағытын қалыптастыруға, жұмыс бағдарламаларын құруды ұйымдастыруға және оларды жүргізу әдістері мен құралдарын анықтауға қатысады;

Өзі басшылық ететін бағыттардағы бірлесіп орындаушылардың қызметін үйлестіреді;

тиісті саладағы әлемдік және отандық ғылым деректерінен алынған нәтижелерді талдауға және жалпылауға қатысады; зерттеулер жобаларына және аяқталған зерттеулер мен зерттемелердің нәтижелеріне ғылыми сараптама жүргізуге қатысады;

зерттеу нәтижелерін қолдану аясын анықтауға және оларды практикалық іске асыруға қатысады;

Ғылыми жобаларды дайындау бойынша өз бетінше жұмыс істейді, отандық және халықаралық гранттарға өтінімдер береді;

ғалымдардың, біліктілік, ғылыми кеңестердің, ғылыми журналдардың редакциялық алқаларының жұмысына қатысады;

Ғылыми кадрларды даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды жүзеге асырады, тиісті салада жоғары білімі бар мамандарды даярлауға қатысады (дәрістер оқу, семинарларға, дипломдық жұмыстарға басшылық жасау және т. б.);

Бекітілген әдістемелерге сәйкес тақырыптың жекелеген бөлімдері (кезеңдері, тапсырмалары) бойынша ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер жүргізеді, сондай-ақ рационализаторлық зерттеулермен айналысады;

Алынған нәтижелерді жинақтайды, талдайды және рецензияланған халықаралық және отандық ғылыми басылымдарда жариялайды;

эксперименттерді орындауға қатысады, бақылаулар мен өлшеулер жүргізеді, олардың сипаттамасын жасайды және қорытындыларды тұжырымдайды; ғылыми-техникалық ақпаратты зерделейді;

Қажетті біліктілік:

– жоғары білім, PhD ғылыми дәрежесінің болуы;

– ғылыми зерттеулер саласында кемінде 7 жыл жұмыс тәжірибесі;

– практикада іске асырылған ғылыми-зерттеу жобаларын басқару тәжірибесінің болуы;

– импакт-факторы бар шетелдік басылымдарда еңбектері мен жарияланымдарының және халықаралық конференцияларда баяндамаларының болуы;

– Хирш индексінің болуы;

– ағылшын тілін білу;

4

Іссапарларға кету:

Конференцияларға қатысу, сондай-ақ жобаның міндеттерін басқа елді мекендерде іске асыру мақсатында іссапарға шығу мүмкіндігі болуы

5

Білімі:

Биологиялық ғылымдар бойынша жоғары білім (биология, биотехнология, молекулалық биология және т.б.) биология ғылымдарының кандидаты.

6

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, және т.б.)

Ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру саласында кем дегенде 7 жыл тәжірибесі болу қажет. Scopus және / немесе Web of Science мәліметтер базасына енгізілген журналда басылымдарының болуы.

7

Кәсіби құзыреті

Жақсы қарым-қатынас дағдылары; командада, сондай-ақ жоба серіктестерімен ынтымақтастық пен жұмыс жасаудың жоғары деңгейі.

8

Жеке қабілеттері:

Үміткер жауапты және ұйымшыл болуы керек.

8

Тіл дағдылары (сөйлейтін тілдерді тізімдейді):

Ағылшын тілін білу міндетті болып табылады.

9

Компьютерлік дағдылар:

MS Office (Excel, Power Point, Word) бағдарламаларын жақсы меңгеру

10

Түйіндеме мерзімі:

Жоғарыдағы талаптарға сай келетін кандидатты

таңдағанға дейін.

11

Байланыс тұлғасы:

Советхан Анель