Жетекші ғылыми қызметкер

Түйіндемені жіберу

Құрылымдық бөлімшенің негізгі функционалдық міндеттері: биоинформатика, геномдық мәліметтерді талдау саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі
Негізгі лауазымдық міндеттері 1) Негізгі бағыт бойынша жаңа зерттеулер/гранттық өтінімдер/жобалар әзірлеу және дайындау.
2) Ғылыми жобалар тақырыптарының жекелеген бөлімдерінде (кезеңдері, міндеттері) зерттеулер мен әзірлемелерді басқару.
3) Тәжірибелерді іске асыруға қатысу, бақылаулар мен өлшемдер жүргізу, олардың сипаттамаларын құру және қорытындылар жасау.
4) Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені зерттеу.
5) Тақырып бойынша немесе оның бөлімі бойынша (есеп, бөлім) есептер құрастыру (кезең, тапсырма).
6) Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін іске асыруға қатысу.
7) Жұмыс нәтижелері бойынша ғылыми жарияланымдарды жазу және форматтау, ғылыми жұмыстар (импакт-факторы бар рецензияланған ғылыми журналдардағы мақалалар (Web of Science, Scopus), конференция материалдары, тақырыптық жинақтар).
Іссапарларға кету Қол жетімді
Білімі: Биоинформатика/математика/информатика/математикалық биология/ биомедициналық инженерия/ақпараттық технологиялар/
биотехнология/биология мамандықтары бойынша докторантураның, ғылым кандидаты немесе PhD дәрежесінің және жоғары кәсіптік білімінің болуы.
Қажетті кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, көлемі, басқалары) Ғылыми зерттеулер саласында кемінде 7 жыл жұмыс өтілі. Тәжірибеде іске асырылған ғылыми жобаларды басқару тәжірибесі, импакт-факторы бар шетелдік ғылыми журналдарда ғылыми мақалалар мен жарияланымдардың және халықаралық конференциялардағы баяндамалардың болуы. H индексі
Кәсіби құзыреттілік Білуге кеңес беріледі.: Python, Java, C/C++, R, Matlab.
Жеке құзыреттіліктер мен сапалар Жауапкершілік, топта жұмыс істеу қабілеті, үйрену тілегі мен кәсіби дамуға деген міндеттеме.
Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу (өзіңіз білетін тілдердің тізімін беру) Ағылшын тілін білу талап етіледі. Қазақ және орыс тілдерін білу құпталады.
Компьютерлік дағдылар: OЖ Windows / Linux, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Түйіндеме беру мерзімі 2020 жылдың 23 қазанына дейін
Байланыс жасайтын адам Кадрлар және құжат айналымы бөлімінің бастығы: arysmendiyeva@nu.edu.kz