Жасыл энергетика және экология лабораториясының зерттеуші ассистенті

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы

Зерттеуші ассистенті

2

Департаменттің негізгі функционалдық міндеттері

Химиялық инженерия және энергетика саласында ғылыми-зерттеу қызметі

3

Білімі:

Химия ғылымы/ Химиялық инженерия бойынша бакалавр немесе магистр дәрежесі

4

Негізгі лауазымдық міндеттері

•Тәжірибиелерді жоспарлау мен жүзеге асыруға қатысу;

• Тәжірибилерді орындау;

• Зерттеу гранттарын әзірлеуге қатысу;

• Оқу курстарына, машықтануға және іс-сапар мен т.б. қатысу;

• Қатты тұрмыстық қалдықтардың маусымдық өзгерісін зерттеу жұмыстарына қатысу;

• Қатты отындардың физико-химиялық анализін жүргізу;

• Термогравиметриялық және Инфрақызыл спеткрометер құрылғыларынан алынған нәтижелердің сараптамасын жүргізу;

• Sci-Finder, Web of Science, Synthesis of Science, Reaxys ғылыми деректер базасындағы деректерді іздеу және талдау;

• Шетелдік журналдарда жариялау үшін ағылшын тілінде ғылыми мақалаларды жазу;

• Уақытылы атқарылған жұмысқа есеп беру.

5

Iссапар

Мүмкін

6

Қажетті кәсіби тәжірибесі (және т.б. ұзақтығы, саласы,)

• Қатты отын жағу, ұшпа газ анализін жүргізудегі практикалық тәжірбиенің болуы;

 

• Шетелдік журналдарда кем дегенде 1 ғылыми басылымның болуы;  

 

• Химия/химиялық инженерия бакалавры мамандығы бойынша кемінде 2 жыл еңбек тәжірбиесінің болуы;

 

• Жоғары кәсіптік білімі бар болған жағдайда (химия бойынша магистр дәрежесі) жұмыс тәжірибесінің жазбасы талап етілмейді.

7

Кәсіби құзыреттілік және жеке қасиеттері

Жасампаз ойлау, біліммен ғылымға деген құштарлық, зейін қойып істі соңына дейін бітіру, жауапкершілік, икемділік, қарым-қатынастық дағдылар, жеке және команда мүшесі ретінде ғылыми ортада жұмыс істей білу, жігерлілік, аз қолдаумен ғылыми және / немесе техникалық мәлелелерді шеше білу.

8

Білетін тілдер тізімі, соның ішінде мемлекеттік тіл

Қазақ тілі, Орыс тілі, Ағылшын тілі

9

Компьютерлік дағдылар

Базалық бағдарламаларды білу (Microsoft Windows), Chemdraw

10

Түйіндеме мерзімі

_____________ дейін.