Зерттеуші ассистенті (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)

Түйіндемені жіберу

1. Лауазымның атауы: Зерттеуші ассистенті (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)
2. Құрылымдық бөлімшенің негізгі функционалдық міндеттері: Биология/Биомедицина саласында іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу жөніндегі негізгі іс-шараларды іске асыру. Биологи, молекулалық биология туралы білім қажет.
3. Негізгі лауазымдық міндеттері: Материалдарды синтездеу саласындағы зерттеулер (тоқ қабылдағыштар, энергияны сақтауға арналған анодтар мен катодтар); Биоматериалды сынамалық дайындау бойынша жұмыстар жүргізу; ДНҚ, РНҚ бөлу, ДНҚ/РНҚ үлгілерінің тазалық дәрежесін және санын өлшеу бойынша эксперименттер жүргізу, ПТР, real-time PCR жүргізу бойынша негізгі теориялық және практикалық дағдылар, ДНҚ/РНҚ үлгілеріне гель-электрофоретикалық талдау жүргізу дағдылары;
Ішкі және сыртқы қаржыландыруға өтінімдерді дайындауға және ұсынуға көмек көрсету;
Осы бағыттағы зерттеу нәтижелерін халықаралық рецензияланатын журналдарда жариялау;
Зерттеу нәтижелерін жариялау үшін конференцияларға қатысу.
4. Іссапарларға кету: Мүмкін
5. Білімі: Биология, биомедицина, молекулалық биология,генетика саласындағы бакалавр/магистр дәрежесінің болуы.
6. Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, және т.б.) бакалавр, жұмыс тәжірибесі көтермеленеді.
Жұмыс тәжірибесінде ғылыми-зерттеу бар болуы қажет және ғылыми еңбектері, халықаралық конференцияларда баяндамалар мен импакт-факторы бар халықаралық ғылыми басылымдарда ғылыми жұмыстар мен басылымдары болуы құрметтеледі;
7. Кәсіби құзыреті: мықты көшбасшылық дағдылары, академиялық жеке және командалық ортада жұмыс істей білу, бастаманы қолға алу қабілеті, мәселені шешу дағдылары, өзін-өзі мотивациясының болуы құрметтеледі.
8 Жеке қабілеттері: Үміткер жауапты және ұйымшыл болуы керек.
9 Тіл дағдылары (сөйлейтін тілдерді тізімдейді): Ағылшын тілінде еркін сөйлеу (міндетті)
10 Компьютерлік дағдылар: Негізгі білім
11 Түйіндеме мерзімі: Жоғарыдағы талаптарға сай келетін кандидатты таңдағанға дейін.
12 Байланыс тұлғасы: Рахимова Сауле Есламовна, saule.rakhimova@nu.edu.kz