Зертхананың ассистенті (негізгі қызметкерді ауыстыру уақытына), Физика кафедрасы: Ғылым және технологиялар мектебі

Түйіндемені жіберу

­

Зертхананың ассистенті (негізгі қызметкерді ауыстыру уақытына),  Физика кафедрасы: Ғылым және технологиялар мектебі

Бөлімшенің негізгі және қызметтік міндеттері

·         «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы Ғылым және техника мектебінің (бұдан әрі – Университет) профессор-оқытушылар құрамымен зертханалық зерттеулер жүргізуде көмек көрсету;

·         Жұмыс тәртібінде зертханалық жабдықты қолдау;

·         Университеттің Ғылым және техника мектебінің профессорлық-оқытушылар құрамы мен қолда бар жабдықтар мен материалдардың тапсырыстарына сәйкес практикалық және зертханалық оқыту жоспарларын әзірлеуге қатысу;

  • Зертханаларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Лауазымның негізгі және қызметтік міндеттері

·         Оқытушылар ұйымдастырған тренингтерге қатысу;

·         Практикалық сабақтарға дайындық кезінде зертханалық техникалық мамандарға көмек көрсету;

·         Практикалық сабақтарға арналған сынақ тестілеуін өткізу;

·         Студенттердің жұмысына белсенді қатысу және тәжірибелік сабақтар кезінде көмек көрсету;

·         Лабораториялық сабақтарды өткізуге студенттердің жұмысын бағалау (журналдар, зертханалық есеп үлгілерін толтыру және т.б.);

·         Тестілеу және емтихандар кезінде студенттерді бақылау;

·         Шығын материалдарын және негізгі құралдарды сатып алу рәсімдеріне қатысу;

Білімі

Бакалавриат немесе магистратура келесі бағыттар бойынша:

•  Физика

Кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, аймақты, өнеркәсіп, және басқалар)

·         зертханалық жабдықтар мен аспаптарда жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес;

·         зертханалық жабдықта жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы негіздерін білу;

·         Компьютерлік ғылымдар негізгі бағыттарын білу;

Кәсіби білімі және жеке қасиеттері

  • жеке негізде де, команданың мүшесі ретінде де тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі;
  • әр түрлі мәдениет өкілдерімен тәжірибе алмасу;
  • коммуникативтік дағдылар;
  • студенттермен жұмыс істеу мүмкіндігі.

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі (қандай тілдер)

·         Ағылшын тілін жетік білу; қазақ және / немесе орыс тілдерін білу артық.

Дербес компьютерлік дағдылар (бағдарламалар, меншік дәрежесі)

·         Компьютер иеленуінің жоғары деңгейі

Түйіндемені ұсынудың соңғы мерзімі

·         Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келетін үміткерді іріктеп алғанға дейін.