Зертхана технигі, Тау-кен ісі және Жер туралы ғылымдары мектебі Зертхана орталығы

Түйіндемені жіберу

Департаменттің негізгі және қызметтік міндеттері

·         «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы профессорлық-оқытушылық құрамының зертахана сабақтарын жүргізуде көмек көрсету;

·         зертхана құрал-жабдығының қажетті деңгейде жұмыс істеуін қамтамасыз ету, оқу зертханаларында қауіпсіздік техникасының сақталуын қамтамасыз ету;

·         Тау-кен ісі және Жер туралы ғылымдар мектебінің профессорлық-оқытушылық құрамының тапсырмаларына және тиісті құрал-жабдықтар болуына сәйкес тәжірибелік және зертханалық сабақтардың жоспарын әзірлеу.

·         Қауіпсіздік ережелерін cақтаулын қадағалау.

Лауазымның негізгі және қызметтік міндеттері

·           зертхана және зертхана құрал-жабдығын тәжірибелік сабақтарға дайындау;

·           тәжірибелік сабақтарға дайындалу барысында зертхана ассистенттеріне көмек көрсету;

·           тәжірибелік сабақтарға  арналған сынамаларды жүргізу;

·           студенттердің жұмысына белсенді қатысу және тәжірибелік сабақтарды жүргізу барысында  көмек көрсету;

·           зертхана жұмыстарын жүргізу барысындағы студенттердің жұмысын тексеру (есеп журналын толтыру, есептің зертханалық үлгілерін толтыру және т.б.);

·           тестілеу және емтихан тапсыру барысында студенттерге бақылау жүргізу;

·           студенттердің қырда өтетін тәжірибесіне қатысу және оларды сапар барысында сүйемелдеу.

Білімі

Тау кен ісі, геология, мұнай инженериясы немесе байыту саласындағы магистр немесе бакалавр дәрежесі

Кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т.б.)

Зертханалық құрал-жабдықтермен жұмыс істеу тәжірибесінің болуы құпталады; Зертханалық құрал-жабдықтермен жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасы негіздерін білу.

Кәсіби білімі және жеке қасиеттері

·         Жеке негізде, сол сияқты отандық әрі халықаралық команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі;

·         Әртүрлі мәдениет өкілдерімен жұмыс істеу тәжірибесі;

·         Тіл табыса білуі;

·         Студенттермен жұмыс жасай білуі.

Тілдерді , оның ішінде мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі (қандай тілдер)

·         Ағылшын – ауызша сөйлеу тілін меңгере отырып іскерлік қатынас хаттарды жүргізе білу. Сұхбаттасу ағылшын тілінде өтеді;

·         Орыс (ауызекі/жазбаша) – еркін білу;

·         Қазақ (ауызекі/жазбаша) – еркін меңгеруі құпталады.

Жеке компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарлама, меңгеру деңгейі):

ДК-ны жоғары деңгейде меңгеруі (Microsoft Office)

Жұмыспен қамтылу түрі:

Жұмыспен толық қамтылу, толық жұмыс күні

Түйіндеме қабылдау мерзімі:

10/10/2017