Ғылыми қызметкер (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы:

ғылыми қызметкер (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)

2

Құрылымдық бөлімшенің негізгі функционалдық міндеттері

Биоимия саладағы негізгі және/немесе қолданбалы зерттеулерді, сондай-ақ тиісті және пәнаралық бағыттарды жүргізу бойынша шараларды жүзеге асыру.

3

Негізгі міндеттері:

Жауапты қызметкердің жетекшілігімен бекітілген әдістеме аясында жеке кезеңдер (этап, тапсырмалар) бойынша ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі; тәжірибелердің орындалуына қатысады, арнайы бақылаулармен талдаулар жүргізіп, зерттеу жұмыстарының қорытындысын сипаттайды; берілген тақырып бойынша шет елдік және отандың ғылыми-техникалық ақпараттарды меңгеріп, тақырып бойынша және оның жеке бөлімдері бойынша есеп береді; алынған зерттеу нәтижелерінің өнімдерін өңдеп, өндіріске енгізуге үлес қосады, ғылыми еңбектер бойынша алынған мәліметтерден арнайы ғылыми конферернцияларға, тематикалық жинақтарға және рейтингісі жоғары, импакт факторы бар журналдарға мақалалар басып шығаруға қатысады.

4

Іссапарларға кету:

Конференцияға және іссапарларға қатысу қараcтырылмайды

5

Білімі:

Биохимия ғылымдары бойынша магистр дарижесы  құпталады.

6

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, және т.б.)

Биохимия немесе онымен байланысты салаларда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі.

Биохимиялық талдау, хромотографияны қолдана отырып, ДНҚ-ны қалпына келтіретін ақуыздарды тазарту, биохимиялық реакциялардың көмегімен ферменттің белсенділігін талдау, хроматография арқылы алынған мәліметтерді талдау қабілеті.

7

Кәсіби құзыреті

Ұжыммен және жеке топпен жұмыс жасай білу қабілеті құпталады

8

Жеке қабілеттері:

Үміткер жауапкершілігі мол және жақсы ұйымдасқан тұлға болуы тиіс.

9

Тіл дағдылары (сөйлейтін тілдерді тізімдейді):

Ағылшын тілін еркiн бiлу

10

Компьютерлік дағдылар:

MS Office, Excel бағдарламасын толыққанды білу, R (статистика)

11

Түйіндеме мерзімі:

Жоғарыдағы талаптарға сай келетін кандидатты таңдағанға дейін

12

Байланыс тұлғасы:

Ғылыми Қызметкер Байкен Елдар