Ғылыми қызметкер (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы:

Ғылыми қызметкер (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)

2

Құрылымдық бөлімшенің негізгі функционалдық міндеттері

Материалтану саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу бойынша негізгі іс-шараларды жүзеге асыру. Электрохимия саласындағы білім қажет.

3

Негізгі міндеттері:

Материалдарды синтездеу саласындағы зерттеулер (энергияны сақтауға арналған полимерлі электролиттер, анодтар мен катодтар);

Электронды микроскопия әдістерін, спектрлік әдістерді, материалдардың физика-химиялық және электрохимиялық қасиеттерін зерттеу арқылы материалдарды сипаттау бойынша тәжірибелер жүргізу;

Полимерлену, иіргішпен қаптау және электроспиннинг әдістерін қолдана отырып, полимерлі электролиттер, наноталшықты  материалдар, анодтар мен катодтарды өндіру;

Ғылыми-зерттеу командасының кіші мүшелерінің тәлімгері;

Ішкі және сыртқы қаржыландыру үшін өтінімдерді дайындау және жіберу;

Халықаралық рецензияланатын журналдарда осы саладағы ғылыми-зерттеу нәтижелерін жариялау;

Зерттеу нәтижелерін жариялау үшін конференцияларға қатысу.

4

Іссапарларға кету:

Мүмкін

5

Білімі:

Химия, физика материалтану саласындағы жоғары біліктілік

6

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, және т.б.)

Ғылыми зерттеулер саласында  кемінде 5 жыл тәжірибе болуы қажет. PhD әлде кандидаттық ғылыми дәреже бар болса – жұмыс тәжірибесі талап етілмейді;

Жұмыс тәжірибесінде ғылыми-зерттеу бар болуы қажет және ғылыми еңбектері, халықаралық конференцияларда баяндамалар мен импакт-факторы бар халықаралық ғылыми басылымдарда ғылыми жұмыстар мен басылымдары болуы қажет;

Н-индексі болғаны дұрыс;

Материалтану және электрохимия саласында жұмыс тәжірибесінің болуы;

Материалдарды кейіптеу, микроскопия мен анализдің спектралдік әдісі саласында жұмыс тәжірибесі;

Ғылым саласында тиісті білімі мен біліктілігіне жоғары деңгейін;

Ғылыми-зерттеу жұмыстарында іргелі және/ немесе қолданбалы тәжірибесі;

Студенттерге ағылшын тілінде сабақ беру тәжірибесі.

7

Кәсіби құзыреті

Мықты көшбасшылық дағдылары, академиялық жеке және командалық ортада жұмыс істей білу, бастаманы қолға алу қабілеті, мәселені шешу дағдылары, өзін-өзі мотивациясының болуы.

8

Жеке қабілеттері:

Үміткер жауапты және ұйымшыл болуы керек.

8

Тіл дағдылары (сөйлейтін тілдерді тізімдейді):

Ағылшын тілінде еркін сөйлеу (міндетті)

9

Компьютерлік дағдылар:

Негізгі білім

10

Түйіндеме мерзімі:

Жоғарыдағы талаптарға сай келетін кандидатты таңдағанға дейін.

11

Байланыс тұлғасы:

Ментбаева Алмагуль, almagul.mentbayeva@nu.edu.kz