Ғылыми қызметкер (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)

Түйіндемені жіберу

1 Лауазымның атауы: Ғылыми қызметкер (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)
2 Құрылымдық бөлімшенің негізгі функционалдық міндеттері C ++, Matlab, Python қолдана отырып, плазмада компьютерлік модельдеу, бағдарламалау және әзірлеу, сигналдарды сандық өңдеу және биологиялық бейнелерді өңдеу, деректерді жинау және өңдеу саласындағы компьютерлік модельдеу саласындағы негізгі, іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу..
3 Негізгі міндеттері: Бекітілген әдістерге сәйкес тақырыптың жеке бөлімдерінде (кезеңдерінде, міндеттерінде) зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізеді;
эксперименттерді өткізуге қатысады, бақылаулар мен өлшеулер жүргізеді, олардың сипаттамасын жасайды және қорытынды жасайды; зерттелетін тақырып бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені зерттейді; тақырып бойынша немесе оның бөлімі (кезең, тапсырма) бойынша есептер (есеп бөлімдері) дайындайды; ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік нәтижелерді енгізуге қатысады; ғылыми жұмыстардың нәтижелері бойынша жарияланымдарды ресімдеуге қатысады (рецензияланған ғылыми журналдардағы мақалалар, конференция материалдары, тақырыптық жинақтар).
Қажетті біліктілік:
– зертханалық және бірлескен пайдалану кешендерін басқару және ұйымдастыру тәжірибесі
– C ++, Matlab, Python қолдана отырып, сигналдарды сандық өңдеуде және биологиялық бейнелеу мәліметтерін талдауда, мәліметтерді жинауда және өңдеуде бағдарламалау және әзірлеу
– бағдарламалық жасақтаманы, сигналдарды цифрлық өңдеудегі тәжірибе, өңдеуден кейінгі бағдарламаны құру тәжірибесі, бейнені алдын-ала өңдеу (Фурье анализі)
Қажетті біліктілік
– ImageJ бағдарламаларымен жұмыс істеу және плазма физикасы, сигналдарды өңдеу және стохастикалық модельдермен модельдеу туралы білімі мен қабілеті.
4 Іссапарларға кету: Конференцияларға, іссапарларға қатысу қараcтырылады
5 Білімі: Физика-математика ғылымдарының кандидаты, қолданбалы математика және физика мамандығы
6 Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, және т.б.) Ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру саласында тәжірибесі ғ жылдан кем емес болуы қажет. PhD дәрежесі болған кезде – жұмыс тәжірибесі талап етілмейді. H-индексінің болуы бағаланады.
7 Кәсіби құзыреті Жақсы қарым-қатынас дағдылары; командада, сонымен қатар жоба серіктестерімен жұмыс істеу және жұмыс істеу қабілетінің жоғары деңгейі.
8 Жеке қабілеттері: Үміткер жауапты және ұйымшыл болуы керек.
8 Тіл дағдылары (сөйлейтін тілдерді тізімдейді): Ағылшын тілін білу міндетті болып табылады.
9 Компьютерлік дағдылар: Кодтау әдістерінің негізгі білімі (Python, C++)
10 Түйіндеме мерзімі: Жоғарыдағы талаптарға сай келетін кандидатты таңдағанға дейін.
11 Байланыс тұлғасы: Байкен Елдар