Цифрлы прототиптеу зертхана (FabLab) инженері

Түйіндемені жіберу

 

Лауазымның атауы

Цифрлы прототиптеу зертхана (FabLab) инженері

2

Мектептің негізгі қызметтік міндеттері

– жобаларды іске асыруға және инновациялық өнімді дамытуға ықпал ететін инфрақұрылымды құру және дамыту

– Цифрлы прототиптеу зертханасы негізінде жобаларды іске асыру;

– бағдарламашылар, технологиялық кәсіпкерлер мен шығармашылық адамдар қауымдастығын қалыптастыру

3

Негізгі лауазымдық міндеттері

– FabLab базасында университет студенттерін тарту арқылы пәнаралық инновациялық жобаларды (электроника, мехатроника және т.б.) енгізу;

– университеттің профессорлары мен ғалымдарының ғылыми-зерттеу және инновациялық жобалары үшін электронды схемаларды, тақталарды және аспаптарды әзірлеу;

– FabLab жаңа пайдаланушылары үшін жабдықтарды оқыту;

– FabLab-тың пайдаланушылары инженерлік-техникалық мәселелер бойынша кеңес беру;

– FabLab-тың пайдаланушыларына жабдықтарды пайдалану нұсқауларына және қауіпсіздік талаптарына сәйкес қауіпсіз пайдалануын бақылау;

– FabLab құрал-жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету

4

Білімі

Радиотехника және электроника, робототехника, инженерия саласындағы бакалавриат / магистратура. Шетелдік жоғары оқу орнының дипломын құпталады.

5

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі

-Кемінде 3 жыл инженерлік жобаларды (электроника, мехатроника) енгізу тәжірибесі;

– микроконтроллерді бағдарламалау тәжірибесі және / немесе БЛИС-пен тәжірибе – құпталады

6

Кәсіби құзыреті және жеке қабілеттері

Электрондық схемалардың диаграммаларын білу;

Өлшеу құралдарымен жұмыс істеу дағдылары;

Арнайы CAD-жүйелерде (Altium, Eagle, Pcad немесе басқалар) баспа схемаларын әзірлеу мүмкіндігі.

Баспа схемаларын құрудағы тәжірибесі, оларды орнату және түзету

Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өнеркәсіптік санитария ережелерін, нормаларын және талаптарын білу

7

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу

Орыс тілінде еркін сөйлеу;

Ағылшын және қазақ тілдерін білу құпталады

8

Компьютерлік дағдылар

Компьютер иеленуінің жоғары деңгейі (Microsoft Office)C / C ++, Python бағдарламалау тілдерін білу – құпталады

9

CV беру мерзімі

Жоғарыда талаптарға сай үміткерді таңдағанға дейін.