Тәжірибелік жұмысқа зерттеуші ассистенті (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)

Түйіндемені жіберу

Құрылымдық бөлімшенің негізгі функционалдық міндеттері

Биоимия, ДНҚ репарация және жасуша биология саладағы негізгі және/немесе қолданбалы зерттеулерді, сондай-ақ тиісті және пәнаралық бағыттарды жүргізу бойынша шараларды жүзеге асыру.

Негізгі міндеттері:

Жауапты қызметкердің жетекшілігімен бекітілген әдістеме аясында жеке кезеңдер (этап, тапсырмалар) бойынша ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі; тәжірибелердің орындалуына қатысады, арнайы бақылаулармен талдаулар жүргізіп, зерттеу жұмыстарының қорытындысын сипаттайды; берілген тақырып бойынша шет елдік және отандың ғылыми-техникалық ақпараттарды меңгеріп, тақырып бойынша және оның жеке бөлімдері бойынша есеп береді; алынған зерттеу нәтижелерінің өнімдерін өңдеп, өндіріске енгізуге үлес қосады, ғылыми еңбектер бойынша алынған мәліметтерден арнайы ғылыми конферернцияларға, тематикалық жинақтарға және рейтингісі жоғары, импакт факторы бар журналдарға мақалалар басып шығаруға қатысады.

Іссапарларға кету:

Конференцияға және іссапарларға қатысу қараcтырылады

Білімі:

Биология ғылымдары бойынша магистр дарижесы  құпталады.

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, және т.б.)

Жасушалармен жұмыс істеу тәжірибесі, молекулалық клондау, ақуызды тазарту, микробиология, биохимия және жасуша биологиясы

Кәсіби құзыреті

Ұжыммен және жеке топпен жұмыс жасай білу қабілеті құпталады

Жеке қабілеттері:

Үміткер жауапкершілігі мол және жақсы ұйымдасқан тұлға болуы тиіс.

Тіл дағдылары (сөйлейтін тілдерді тізімдейді):

Ағылшын тілін еркiн бiлу

Компьютерлік дағдылар:

MS Office, Excel бағдарламасын толыққанды білу, R (статистика)

Түйіндеме мерзімі:

Жоғарыдағы талаптарға сай келетін кандидатты таңдағанға дейін

Байланыс тұлғасы:

Ғылыми Қызметкер Байкен Елдар