Стратегиялық жоспарлау және мониторинг басқармасының менеджері

Түйіндемені жіберу

2

Мекеменің негізгі және функционалдық міндеттері

«Назарбаев Университеті» ДБҰ қызметінің басқарушылық, әкімшілік, ақпараттық, құжаттамалық, материалдық-техникалық, мәдени-әлеуметтік және өзге де қамтамасыз етілуі мен қызмет көрсетілуіне бағытталған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру

«Назарбаев Университеті» ДБҰ-ның үздіксіз қызмет етуі үшін әкімшілік және өзге ғимараттардың, инженерлік инфрақұрылымның, мүліктің, жабдықтардың, мүкәммалдың, көліктік, техникалық және өзге де құралдардың пайдаланылуы мен жөнделуін қамтамасыз ету.   

3

Негізгі лауазымдық міндеттер 

1)                  Мекеменің стратегиялық және жылдық жоспарларын дайындау мен әзірлеуге қатысады;

2)                  Мекеме қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мониторингіне қатысады;

3)                  Мекеменің тәуекелдер тіркелімін қалыптастыру мен мониторингіне қатысады;

4)                  Мекеме бойынша жиынтық-талдау есепті қалыптастырады;

5)                  баяндамаларға, сөйлейтін сөздер мен есептерге материалдарды (оның ішінде презентациялық) дайындайды;

6)                  тұтынушылардың мұқтажы мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған маркетингтік зерттеулер жүргізуді жүзеге асырады;

7)                  Мекеме қызметінің табыстылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысады;

8)                  Мекеменің тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер ерекшеліктерінің берілген талаптарын есепке ала отырып, баға ұсыныстарының мониторингі мен талдауды жүзеге асырады;

9)                  Мекеме қызметі жөніндегі жарияланымдар үшін ақпараттық-талдамалық материалдарды қамтамасыз етеді;

10)              Мекеменің көрсететін қызметтерінің сапасын арттыру мен қызметін жақсарту жөніндегі іс-шараларды дайындауды және өткізуді жүзеге асырады;

5

Білімі

Жоғары білім, менеджмент, стратегиялық менеджмент, экономика және маркетинг салаларындағы бакалавр дәрежесі/Шетелдік ЖОО-ны бітіргені туралы дипломының  бар болуы міндетті

6

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, басқа)

экономика/менеджмент саласындағы 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесінің болуы   

7

Кәсіби құзыреті және жеке қасиеттері 

аналитикалық қабілеттер; баяндамалар, талдамалық жазбалар жасау дағдылары;

тіл табыса білушілік; командада жұмыс істей білу; күйзеліске төзімділік

8

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу  (Өзіңіз меңгерген тілдер тізімін көрсетіңіз)

Ағылшын, орыс және  қазақ  тілдерін еркін білу және меңгеру (жазбаша және ауызша)

9

Компьютерлік дағдылары

Word, Excel, Power Point, Illustrator және Photoshop (болғаны жақсы)

10

Түйіндемені беру мерзімі

e-mail: indira.kassymova@nu.edu.kz