СББ инженер технолог-программалаушы

Түйіндемені жіберу

1

Бөлімнің негізгі және функционалдық міндеттері

·    Назарбаев Университетінің бөлімшелерінің және басқа ұйымдардың өтініштері бойынша жобалау және бұйымдарды дайындау;

·    Тәжірибелі, эксперименттік қондырғылардың бөлшектері мен түйіндерін жөндеу бойынша жұмыстарды орындау және дайындау;

·    Шеберханаларға, технологиялық жабдықтар мен жүйелерге қызмет көрсету, сондай-ақ оларға сервистік ұйымдар қызмет көрсету кезінде өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

·    Мекеменің технологиялық жабдықтарын жұмыс жағдайын және техникалық дайындығын қамтамасыз ету.

2

Лауазымның негізгі және функционалдық міндеттері

·    СББ станоктары үшін басқаратын бағдарламаларды әзірлеу, тексеру және баптау;

·    Құралды орнатуды жүргізу және юстировкалау;

·    Пультен күрделі және жауапты бөлшектерді өңдеу процесін жүргізу;

·    CAD жүйелерінде үш өлшемді модельдерді әзірлеу және құрастыру;

·    Конструкторлық құжаттамаға сәйкес жасалатын бұйымдардың сәйкестігін бақылау;

·    Кескіш құрал-сайманды, керек-жарақтар мен жабдықтарды, жабдықтаушылармен жұмыс істеуді іріктеуді жүзеге асыру;

·    СББ станоктарының дұрыс және қауіпсіз пайдалануды және үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

·    Басқарушы бағдарламалары үшін инструкциялар дайындау және қажетті техникалық құжаттаманы ресімдеу

3

Білімі

·     Жоғары техникалық білім

4

Қаланатын кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т. б.)

·     СББ-мен Инженер технолог-программалаушы (механикалық өңдеу) жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес болуы қажет;

·     Фрезерлік станоктарды білуі мен жұмыс дағдылары болуы қажет

5

Кәсіби білімі және жеке басының сипаттамалары

·     Материалдарды өңдеу саласында кәсіби білімі қажет;

·     Қазіргі заманғы СББ станоктарының құрылғысын, жұмыс қағидасын және дәлдігін тексеру ережесін білуі тиіс;

·     СББ станоктарының базалық білім саласындағы баптау;

·     Siemens бағана жұмысын білуі тиіс;

·     Siemens NX бағдарламаларында жұмыс жасай білуі қажет;

·     Басшылыққа алатын және нормативтік материалдарды, реттейтін әдістері басқару бағдарламаларын әзірлеу және есептеу техникасын пайдалану кезінде ақпаратты өңдеу түрлері бағдарламалық қамтамасыз ету;

·     ЕСКД, ЕСТД бойынша техникалық құжаттаманы ресімдеу тәртібін, ережесін, сызбаларды орындауды білуі тиіс;

·     Дайын өнімге қойылатын техникалық талаптарды білуі тиіс;

·     Еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын, ішкі тәртіп, қауіпсіздік техникасын, өндірістік санитарияны, өртке қарсы қорғануды білуі тиіс;

6

Тілдерді меңгеру деңгейі, оның ішінде мемлекеттік тілді, (көрсету)

·       Орыс тілі – еркін;

7

Пайдалану дағдылары, дербес компьютермен (бағдарламалар, меңгеру деңгейі)

·       ДК Пайдалануға арналған озық деңгейде;

·       CAD/CAM жүйелерін профессионалды иеленуі тиіс

8

Тапсыру мерзімі түйіндеме

Кандидатты іріктеу тиісті жоғарыда аталған талаптарға сәйкес болуына дейін.