Қаржы департаментінің аға менеджері

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы:

Қаржы департаментінің аға менеджері  

2

Бөлімшенің негізгі және функционалдық міндеттері:

1) бухгалтерлік және салық есебін жүзеге асыру,

2) шынайы қаржы және салық есептілігін уақтылы жасау мен ұсыну және салықтық міндеттемелерді орындау;

3) шаруашылық жүргізу шарттарын келісу, тіркеу және мониторингтеу;

4) Университет мүлкінің сақталуын, ресурстарды пайдаланудың тиімділігін және қаржылық тәртіптік сақталуын бақылау;

5) Университет басшылығы қойған басқа да міндеттер болып табылады.

3

Лауазымның негізгі және функционалдық міндеттері

– шарттардың жобаларын сараптау;

– жасалған шарттардың аясында Университетке қатысты шығарылған банктік кепілдемелер мен сақтандыру шарттарын тексеру;

– жасалған шарттардың аясында төлемдерді мониторингтеу, есептеу-сметалық құжаттаманы тексеруді жүзеге асыру;

– Университет өткізетін конкурстарға қатысу үшін ұсынылған құжаттарды қаржылық сараптауды жүзеге асыру;

– жасалған шарттардың аясында банктік кепілдемелерді қайтаруға құжаттарды сараптауды жүзеге асыру;

– еншілес компаниялардың/мектептердің қызметі аясында ұсынылған есептерді, қаржылық құжаттарды тексеру;

– сыртқы ұйымдармен жасасқан шарттардың аясына ұсынылған есептерді, қаржылық құжаттарды тексеру;

– ақша қаражатының қозғалысы туралы жоспарларды тексеру, құрастыру және шоғырландыру;

– дебиторлық және кредиторлық қарызды талдауды жүргізу;

– әдістемелік және нормативтік құжаттарды әзірлеу, бөлімшенің бизнес-процесстерін автоматтандыруды жүзеге асыруды қадағалау және тапсырма қою;

– құзырет шегінде кез-келген өзге ұйымдастырушылық, техникалық және әкімшілік міндеттерді орындау.

4

Білімі:

– жоғары кәсіптік білімі, экономика, қаржы, бухгалтерлік есеп, бизнес әкімшіліктендіру саласындағы оқу орнының бакалвар/магистр дәрежесі болуы.

– СIMA сетрификатының, ҚР кәсіби бухгалтері дипломының, ДипИФР және/немесе АССА болуы үміткердің артықшылығы болып табылады.

5

Қалаған кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т. б.)

Магистр дәрежесін иелігі кезінде лауазымның функционалдық бағытына сәйкес салада мамандығы бойынша облыстарда, сонлай-ак компаниялардың қаржы және экономикалық бөлімшелерінде жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес; немесе бакалавр дәрежесін немесе маман иелігі кезінде, лауазымның функционалдық бағытына сәйкес салада мамандығы бойынша облыстарда, сонлай-ак халықаралық немесе ұлттық компаниялардың қаржы және экономикалық бөлімшелерінде 7 жылдан кем емес жұмыс өтілі, немесе Назарбаев Университетінде 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі болуы керек.

6

Кәсіби білімі және жеке басының сипаттамалары

– ҚР азаматтық, еңбек, салық заңнамасын білу,

– ҚР төлемдер, валюталық реттеу, банктік қызмет, бухгалтерлік есеп және ХҚЕС туралы заңнамасын білу,

– талдамалық қабілеттілік;

– жауапкершілік, адалдық, бастамашылдық, ұйымға бейілділік;

– сабырлылық;

– жеке және топтық жұмысқа қабылеттілік,

– жақсы қарым-қатынас дағдылары және әріптестерімен сау іскерлік қатынастар орнату қабылеті;

– жұмысты жоспарлау және өзгерістерге уйрену қабылеті,

– көшбасшылық дағдылары және ұйымдастырушылық қабылеті;

– түрлі мәдениет өкілдерімен жұмыс тәжірбиесі.

7

Тілдерді меңгеру деңгейі

– қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жақсы ауызша және жазбаша дағдылардың болуы

8

Дербес компьютерді пайдаланудың дағдылары (бағдарламалар, меңгеру деңгейі):

Microsoft Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint), 1С: Предприятие, Директум – ЭҚАЖ, Параграф АЖ.

9

Түйіндемені тапсыру мерзімі

2019 жылдың 25 қаңтарына дейін.