Қабылдау департаментінің маманы (лауазымды тұлғаның болмауы уақытында оның орнына уақытша жұмысы)

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы:

   Қабылдау департаментінің маманы

2

               

 

Бөлімшенің негізгі және функционалдық міндеттері

Жоспарлау және университет алдындағы Дайындық бағдарламасына, бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламасына талапкерлерді қабылдау қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру

3

               

Білімі:

Жоғары кәсіби, оқу ағылшын тілінде жүргізілетін жоғары оқу орындарындағы білімінің болғаны дұрыс. Мамандықтардың басым бағыттары::

– білім беруді басқару;

– экономикалық;

– техникалық;

– ғылым.

4

               

Талап етілетін кәсіби тәжірибе

– бакалавр деңгейі бар жағдайда халықаралық және/немесе ұлттық компаниясында нақты лауазымның функционалды бағытына сай саласында 1 жылдан кем емес

Немесе

-білімі ағылшын тілінде жоғары білім беру  орнынан  болса еңбек өтілі керек емес.

5

               

               

Лауазымның негізгі және функционалдық міндеттері

– Университетте оқуға қызығушылық көрсеткендерге қабылдау конкурсы жайлы мәлімет беру;

–  талапкерлердің құжаттарын қабылдау және қарастыру;

–  электрондық деректер базасын құрастыру және жүргізу/жаңарту;

–  тілдік және пәндік емтихандар өтетін орны, күні және жағдайлары жайлы талапкерлерді хабарлау;

–  Қабылдау комиссияларға талапкерлер жайлы мәлімет даярлау;

–  конкурсқа қатысудан шыққан талапкелердің жеке істерін мұрағатқа тапсыру кезінде қабылдау-тапсыру актісін даярлау;

–  конкрустан сәтті өткен талапкелердің жеке істерін Университеттің арнайы құрылымдық бөлімшесіне тапсыру кезінде қабылдау-тапсыру актісін даярлау;

–  кіріс корреспонденциясымен және Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің сауалдарымен жұмыс жасау, хаттарға және азаматтардың Департамент жұмысына тиісті өтініштеріне уақытылай жауап беру;

–  Департаменттің іс қағаздарын жүргізу;

–   Департамент құжаттарын есепке алу және бақылау, Университет мұрағатына тапсырғанша олардың күйі мен түгелдігін бақылау;

6

Кәсіби және жеке  құзыреті мен қасиеттері

– деректер базасымен және үлкен мөлшерде мәліметпен жұмыс жасау дағдылары;

– коммуникация және қарым қатынас жасау дағдылары;

– Microsoft Word, Excel, Power Point бағдарламаларын жоғары деңгейде білу. 

– Университет мақсаттарына және құндылықтарына адалдық;

– байланысқа бейімділік және жанасқыштық;

– командада жұмыс жасап білу (құрылымдық бөлімшеге қарағанда ұйымның мүдделеріне басымдық білдіру);

– жоспарлау және шешім қабылдау қабілеті;

– сабырлық;

7

Тілдерді білу

Ағылшын, қазақ және орыс тілдерінің жақсы ауызша және жазбаша дағдылары.