Провосттың ассистенті, Провост Офисі

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы:

Провосттың ассистенті, Провост Офисі

2

Негізгі лауазымдық міндеттер

 

1.     Провост қызметін тиімді жүзеге асыру үшін әкімшілік-ұйымдық қолдауды қамтамасыз ету;

2.     Провосттың операциялық қызметін басқару;

3.     Провост Офисінің міндеттері мен функцияларынан туындайтын Провосттың және өзге де қызметтік тапсырмаларын орындау;

4.    Провост Офисі командасының мүшесі ретінде қажет болғанда өзге де әкімшілік міндеттерді орындау.

4

Іссапарларға бару:

Іс сапарлар болуы мүмкін

5

Білімі:

Жоғары кәсіби білімі,  оқу ағылшын тілінде жүргізілетін жоғары оқу орындарында алған білімі болғаны жақсы

 

Жоғары білім, танымал халықаралық университеттің академиялық дәрежесіне артықшылық беріледі

6

Талап етілетін кәсіби тәжірибе

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сай болуы тиіс:

– бакалавр дәрежесі болса,  нақты лауазымның тиісті

функционалдық салаларындағы мамандығы бойынша жұмыс өтілі 1 жылдан кем емес; немесе

– оқу ағылшын тілінде жүргізілетін жоғары оқу

орынында білім алған болса, жұмыс өтілі талап етілмейді.

 

Мыналарға артықшылық беріледі: білім беру ұйымдарында және халықаралық командаларда  жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес. 

7

Кәсіби құзыреті және жеке қасиеттері

1.     ақпарат пен материалды талдай және жүйелей білу;

2.     қысыл-таяң мерзімде тиімді жұмыс істей білу қабілеті;

3.     жеке дара да, сондай-ақ команданың бөлігі ретінде де жұмыс істей білу;

4.     жұмыс уақытын және куратор жұмыс уақытын тиімді жоспарлау қабілеті;

5.     жетілген жазбаша және ауызша жеткізу қабілеті.

8

Тілдерді білу

Ағылшын, қазақ және орыс тілдерінің жақсы ауызша және жазбаша дағдылары.

9

Компьютерлік дағдылар

MS-Office.

10

Резюме беру мерзімі

Лайық үміткерді таңдап алғанға дейін