«Назарбаев Университет» қауіпсіздікті қамтамасыз ету Қызметінің аға менеджері

Түйіндемені жіберу

«Назарбаев Университет» қауіпсіздікті қамтамасыз ету Қызметінің аға менеджері

 

1

Бөлімшенің негізгі және функционалды міндеттері

 

–    Университетте қауіпсіздік бойынша жұмыстарды дамыту, ішкі бақылау және үйлестіру.

–    Университет аумағында қауіпсіз еңбек жағдайы, оқу және мекендеу бойынша ұйымдық-техникалық шараларды жүргізу.

–    Университетте қауіпсіздік бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестіру, соның ішінде, қызметкерлердің, студенттердің және келушілердің қауіпсіздік бойынша заңнамалар талаптарын сақтауын ішкі бақылау.

–    Университет және оның ұйымдарында қауіпсіздік бойынша әрекеттерді үйлестіру және ішкі бақылауды жүзеге асыру.

–   Өткізуді бақылап басқару жүйесі (әрі қарай – ӨББЖ) мен бейнебақылау жүйесі (әрі қарай – ББЖ) жабдықтарының жұмыс қабылеттілігіне әрекеттерді үйлестіру және ішкі бақылауды жүзеге асыру.

–    Ақпараттық қауіпсіздік сұрақтары бойынша әрекеттерді үйлестіру және ішкі бақылауды жүзеге асыру.

2

Лауазымның негізгі және функционалды міндеттері

–    Университет аумағында қауіпсіз еңбек жағдайы, оқу және мекендеу бойынша ұйымдық-техникалық шараларды жүргізу бойынша жұмыстарға қатысу.

–    Университетте қауіпсіздік бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға және үйлестіруге, соның ішінде, қызметкерлердің, студенттердің және келушілердің қауіпсіздік бойынша заңнамалар талаптарын сақтауын ішкі бақылауға қатысу.

–    Университет және оның ұйымдарында қауіпсіздік бойынша әрекеттерді үйлестіруге және ішкі бақылауды жүзеге асыруға қатысу.

–    Университетте қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды, соның ішінде ланкестікке қарсы және төтенше жағдайлар бойынша шаралар, соның ішінде уәкілетті мемлекеттік органдары мен Универсистет ұйымдарының өкілдерінің өзара әрекеттері үйлестіру.

–    Тиісті тексерулер жүргізуге Университет құрылымдық бөлемшелері мен ұйымдарының өкілдерін және/немесе мамандарын қажет кезінде жұмылдырып, Университет аумағында қауіпсіз еңбек жағдайы, оқу және мекендеу жағдайын бақылау.

–    Университетте қауіпсіздік бақылау жүйелерін әзірлеуге, еңгізуге және тиімді жұмыс істеуіне қатысу, сондай-ақ қауіпсіздікті басқару және ланкестікке қарсы қорғаныс бойынша ішкі құжаттарды әзірлеу және еңгізу бойынша жұмыстарды үйлестіру.

–    Жазатайым оқиғаларды тергеуге, оларға жол бермеу бойынша шараларды әзірлеуге қатысу.

–    Университет аумағында қауіпсіздікті қамтамасыз ету, соның ішінде өткізу және ішкі объектілік тәртіпті қадағалау, қызметкерлер мен студенттердің өмірі мен денсаулығына қауіп-қатер туғызатын бұзықтық, зорлық-зомбылық, алаяқтық және басқа да қылмыстық және құқыққа қайшы танытулар бойынша жұмыстарды үйлестіру.

–    ӨББЖ мен ББЖ жабдықтарын пайдалануын, техникалық қызмет көрсетілуін және жөндеуін бақылау.

–    Университет және оның ұйымдарында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды үйлестіру.

–    Біріктірілген тәуекелдерді бақылау жүйесінің аясында, қауіпсіздік бойынша тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, басқару, бақылау, мониторинг жүргізу процесстеріне қатысу.

–    Қауіпсіздік және еңбекті, денсаулықты және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша Университет басшылығы жүктеген міндеттерді есепке ала отырып, өзге де қызметтерді жүзеге асыру.

3

Білімі

 

Лауазымға сай мамандық бойынша жоғарғы білім, заңгер.

4

Кәсіптік тәжірибе (ұзақтық, аумағы, саласы және т.б.)

 

–   магистр дәрежесі болғанда мамандығы бойынша нақты лауазымның қызметтік бағыттарына сәйкес салалардағы жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес;

–   бакалавриат дәрежесі, немесе жұмыс өтілі 7 жылдан кем емес маман, нақты лауазымның қызметтік бағыттарына сай салаларда мемлекеттік қызметте, халықаралық және/немесе ұлттық компанияларда немесе «Назарбаев Университетінде» кем дегенде 3 жыл жұмыс өтілінің болуы;

–  көрсетілген лауазымның функционалдық бағытына сай, қауіпсіздік жүйесінде және/немесе ақпараттық технологиялар саласында 7 жылдан кем емес, соның ішінде 5 жылдан кем емес ақпараттық қауіпсіздік салаларында жұмыс тәжірибесі болуы қажет;

–  ӨББЖ және ББЖ жабдықтарымен жұмыс тәжірибесі болу қажет.

5

Кәсіптік білімі және тұлғалық мінездемелер

 

Қарым-қатынастық және таныстырылым үздік дағдылары, шетелдік қызметкермен жұмысты ұйымдастыру тәжірибесі, соның ішінде таныстырылымдарды және хат алысу жүргізу. Қызмет бағыты бойынша мемлекеттік және шетелдік ұйымдармен қарым-қатынас тәжірибесі. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексін білу. Командада жұмыс істей білу (құрылымдық бөлімшесінің мүддесінен ұйым мүддесінің басымдылығын ұстану); сабырлылық; байланысқа бейімділік, міндеттілік, қойылған мәселелерді сапалы және сындарлы шеше білу.

6

Тілдерді иелену деңгейі

Қазақ және орыс тілдерін жетік білу, ағылшын тілін, функционалдық міндеттерді орындауға қажетті деңгейде білу қажет

7

Дербес компьютерді пайдалану икемділігі

Жоғары деңгейлі ДК иелену (Microsoft Windows, Microsoft Office).

8

Қауіпсіздік саласында курстарды/ тренингтерді өту

 

–     ISO/IEC 27001, 27002 халықаралық стандарттары бойынша ақпараттық қауіпсіздікті бақылау жүйесі.

–     Қауіпсіздік және еңбекті қорғау. Өнеркәсіптік қауіпсіздік. Өрт қауіпсіздігі.

–     Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерді бақылау.

–     Оқиғаларды тергеу.

9

Сертификаттардың бар болуы басымырақ болады

–     ISO 27001 халықаралық стандарты бойынша.

–     «Certified Ethical Hacker (CEH)» әдептілік хакинг және енуді тестілеу.

–     «Computer Hacking Forensic Investigator (СHFI)» хакерлік оқиғаларды тергеу.

10

Түйіндемені беру мерзімі

Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай үміткерді таңдап алуға дейін