«National Laboratory Astana» жекеменшік мекеменің адамның микробиомы және ұзақ өмірінің зертханасының кіші ғылыми қызметкері

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы:

«National Laboratory Astana» жекеменшік мекеменің адамның микробиомы және ұзақ өмірінің зертханасының кіші ғылыми қызметкері 

2

Зертханасының негізгі функционалдық міндеттері

Іргелі немесе қолданбалы зерттеулердің жеке салаларында директорға көмек көрсетеді

3

Негізгі лауазымдық міндеттер

Белгілеген әдістемелер бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу және белгілі тақырыптар бойынша өңдеу жүргізу.  

Тәжрибиелерди жүргізуге қатысу.

Ғылымиөтехникалық мәліметтерді зерттеу.

Тақырып және тақырып бөлімдері бойынша есеп беру.

Жасалған нәтижелер мен нәтижелерді өндіріске енгізу барысына қатысу.

Жұмыс нәтижелері бойынша басылымдар басуға қатысу.  

4

Іссапарларға бару:

Мүмкін

5

Білім:

Жоғары:

Мамандығы — биотехнология, академиялық дәрежесі — магистр.  

6

Кәсіби тәжірибе

Жоғары кәсіптік білім (магистр дәрежесі), мамандығы бойынша кемінде 2 жыл жұмыс өтілі. Ғылыми жобаларды жүргізу және ғылыми мақалаларды дайындау тәжірибесі. Ағылшын тілін білу міндетті болып табылады.

 

7

Кәсіби және жеке қабілеттер   

Жауакершілігі мол және жұмысқа жаңашылдықпен қарау; пунктуалдылық; орындаушылық және тез үйренушілік; білімді дамыту және өзімнің прфессионалдық сапалығын арттыру; алға қойған мақсатттарға жету, шыншылдық, ашықтық және белсенділік.

 8

Тілдерді білу

Қазақ, орыс, ағылшын тілдері.

9

Компьютерлік дағдылар:

ПК-ді жоғары дәрежеде пайдалана білу (OS Microsoft Windows, Microsoft Office 2003, 2007), статистикалық бағдармаларды білуді (SPSS,SAS) қолдайды

10

Түйіндемені беру мерзімі