Менеджер, Инженерия мектебі (негізгі қызметкерді ауыстыру уақытына)

Түйіндемені жіберу

Менеджер, Инженерия мектебі

1

Лауазымның атауы

Менеджер, Инженерия мектебі (негізгі қызметкерді ауыстыру уақытына)

2

Мектептің негізгі қызметтік міндеттері

§   Инженерия саласында оқу процессін ұйымдастыру, жүргізу мен жоспарлау

§   Жетекші отандық және шетелдік университеттермен, ғылыми орталықтармен және басқа да ұйымдармен әріптестік қатынастарды орнату және дамыту

§   Өкілеттік шеңберінде жетекші отандық және шетелдік әріптестермен жасалатын келісімдер (меморандумдар, келісімшарттар) жобасын әзірлеуге қатысу

§   Университеттің технологиялық базасын дамытуға жәрдемдесу

3

Негізгі лауазымдық міндеттері

Менеджердің лауазымды міндеттеріне Инженерия мектебі оқу жүйесінің тиімділігіне бағытылған міндеттер жүктеледі:

§   Инженерия мектебінің бакалавр бағдарламасы бойынша оқу процессін ұйымдастыру мен жоспарлауға қатысу

§   Мектептің  бакалавр бағдарламасы бойынша оқып жатқан студенттерге академиялық үлгерім мәселелері, оқу процессін ұйымдастыру және т.б. әрекеттерге қатысу

§   Өкілеттік шеңберінде Мектептің әріптестерімен жасалатын келісімшарттар (меморандумдар, келісімшарттар) жобасын әзірлеуге қатысу

§   Инженерия мектебінің профессорлық-оқытушылық құрамына, студенттер мен талапкерлерге мектеп академиялық үдерісі, оның бағдарламалары, мақсаттары мен тәртіптері жайлы консультациялық және ақпараттық қолдау көрсету;

§   Инженерия мектебіне түсім рәсімдері, құжат берісінің мерзімдері, Оқуға дайындау орталығының студенттеріне кредиттер аудармасының тетігі жайлы,  пәндер талғамы мен онлайн тіркеуі туралы консультациялық және ақпараттық қолдау көрсету;

§   Студенттер түсімі туралы деректерді үйлестiру, талдау және ұстау, Инженерия мектебіне бастапқы және кейінгі тіркелген студенттері, мектептер арасындағы ауысымдары және  студенттердің ағымдағы саны туралы  деректерді ұстау;

§   Мектептің  бакалавр бағдарламаларындағы студенттік прогресі және оқу процесі бойынша қажетті мағлұматтарды, есеп беру және статистиқалық ақпаттарты дайындау

§   Мектептің  бакалавр бағдарламаларындағы студенттердің сабаққа қатысу көрсеткіштерін бақылау

§   Мектептің  бакалавр бағдарламаларында көзделген мүдделі ұйымдармен бірге студенттерге практика ұйымдастыру 

§   Мектептің оқу және оқыту комиттетеріне қажентті құжаттарды дайындау

§   Мектептің іс-шараларын ұйымдастыру және оларға қатысу;

§   Мектептің жылжыту мақсатында нәтижелі маркетинг саясатына байланысты мәселелеріне қатысу  

§   Оқытушы-профессорлар құрамына консультациялық және ақпараттық қолдау;

§   Инженерия мектебі мақсаттарының, міндеттері мен қажеттіліктерінің шеңберінде өзге де міндеттер мен тапсырмаларды орындау

4

Іссапарларға бару

Мүмкін

5

Білімі

Тиесілі саладағы жоғары кәсіптік білімі: (білім саласындағы басқару, басқару мен білім саласындағы саясат, білім саласындағы  халықаралық саясат)

Магистр дәрежесі болуы жөн.

6

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі

Магистр дәрежесінде лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс тәжірибесі кемінде 1 жыл болуы тиіс.

Бакалавр дәрежесінде, немесе маман ретінде лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы халықаралық және/немесе ұлттық компанияларда жұмыс тәжірибесі кемінде 3 жыл, не болмаса ДБҰ ««Назарбаев Университет» жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл болуы тиіс.

7

Кәсіби құзыреті және жеке қабілеттері

§   Аналитикалық қабілеттер

§   Жанасқыштық;

§   Жеке, сондай-ақ командада жұмыс істей білу

§   Стреске  төзімділік

§   Басқа мәдениеттерге бейімділік

§   Ауызша әрі жазбаша коммуникативтік қабілеттерінің болуы

§   Қиыншылық туған жағдайда жылдам шешімдерді таба білу

§   Қабылданған шешімдер мен әрекеттерге жауап бере алу

8

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білуі

9

Компьютерлік дағдылар

Компьютерді жоғары деңгейде меңгерген тәжірибелі пайдаланушы (Microsoft Windows, Microsoft Office)

10

CV беру мерзімі

Лайық үміткерді таңдап алғанға дейін