Менеджер, Халықаралық Ынтымақтастық Департаменті (лауазымды тұлғаның болмауы уақытында оның орнына уақытша жұмысы)

Түйіндемені жіберу

1

Қызметтің атауы

Менеджер, Халықаралық Ынтымақтастық Департаменті (лауазымды тұлғаның болмауы уақытында оның орнына уақытша жұмысы)

2

Департаменттің негізгі мен функционалдық міндеттері

Шетелде оқу бағдарламалар және де қызметкерлер мен Университеттің студенттерінің халықаралық мобильділік бойынша Департаментінің ісін қамтамасыз ету, халықаралық профессорлық оқытушылар құрамына материалдық-техникалық қолдау көрсету.

3

Қызметтің негізгі мен функционалдық міндеттері

·       саясатты, нормативтік және студенттік академиялық ұтқырлық туралы ақпаратты дайындау және әзірлеуге қатысу;

·       халықаралық университетінде студенттер мен шетелдік студенттерді (құжаттық қолдау, бағдар, кету дейін және кейін жаттықтырушылар, консультациялар, кері байланыс) қолдау;

·       академиялық ұтқырлық бағдарламаларын насихаттауында қатысу, соның ішінде электрондық ресурстар арқылы тиісті ақпаратты орналастыру;

·       шетелде оқуға интеграцияланған ақпараттық жүйелерді және деректер базасын алмасу және құруға қатысу;

·       профессорлық оқытушылар құрамын және әкімшілік қызметкерлердің мен шетелдік студенттердің Еуропалық Одағының Erasmus + қаржыландыру бағдарламасының бойынша мобильдік бағдарламалырының қолдау;

·       профессорлардың орналасу және де келу / кету қатысты саясаттарда, ережелер мен критерийлерін әзірлеуде қатысу (еңбек демалысы саясат жөніндегі әлеуметтік саясат, визалық қолдау, т.б. орналастыру бойынша ережелер);

·       профессорлық оқытушылар құрамын, олардың отбасыларға, және әкімшілік қызметкерлерге Қазақстан Республикасының аумағында келгенде және болу кезінде, оқу келісім-шарттар, институтаралық келісімдер, алмасу бағдарламалары және шетелде зерттеу бойынша материалдық-техникалық қолдау көрсету;

·       шетелдік студенттер мен профессор-оқытушылар құрамы үшін мазмұны ақпарат және маркетинг өнімдерді дамыту;

·       үйлестіру және тәуекел мен күтпеген жағдайларда жедел әрекет іс-қимыл жоспарын әзірлеу.

4

Білім

Жоғарғы білім, мамандықтардың басым бағыттары:  халықаралық ынтымақтастық, мемлекеттік басқару, білім саласынның жөнінде менеджмент, әлеуметтік ғылымдар (менеджмент, туризм), гуманитарнлық ғылымдар (халықаралық құқық).

5

Қалаулы кәсіби тәжірибесі (ұзақтық, сала, т.б.)

Магистр дәрежесі болғанда лауазымның негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес келетін мамандығы бойынша 5 жылдан кем емес, немесе бакалавриат дәрежесі болғанда лауазымның негізгі міндеттері мен функцияларына сәйкес келетін мамандығы бойынша 7 жылдан кем емес мемлекеттік қызметте немесе халықаралық және/немесе ұлттық компанияларда немесе «Назарбаев Университетінде» немесе оның ұйымдарында кем дегенде 3 жыл жұмыс өтілінің болуы тиіс.

6

Кәсіби білім мен тұлғалық мінездемелері

Халықаралық және Қазақстандық ғылыми және білім беру ортасын түсіну, халықаралық ұжымда мен командада тиімді жұмыс істей білу.

7

Шет тілдерін меңгеру, оның ішінде мемлекеттік тілін білу (түсіндіріңіз)

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеу.

8

Жеке компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламалар, меңгеру дәрежесі)

ЖК жоғары меңгеру дәрежесі (Microsoft Windows, Microsoft Office)

9

Түйіндеме беру мерзімі

Жоғарыда аталған талптарына сай үміткерді іріктеу дейін.