Маман (гранттар бойынша) негізгі қызметкерді ауыстыру уақытына, Ғылым және технологиялар мектебі

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы

Маман (гранттар бойынша) негізгі қызметкерді ауыстыру уақытына, Ғылым және технологиялар мектебі

2

Мектептің негізгі қызметтік міндеттері

§   Оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу

§   Өкілеттік шеңберінде шетелдік әріптестермен жасалатын келісімдер (меморандумдар, келісімшарттар)  жобасын әзірлеуге қатысу

§   Университеттің технологиялық базасын дамытуға жәрдемдесу

3

Негізгі лауазымдық міндеттері

Маманының (гранттар бойынша) лауазымды міндеттеріне Ғылым мен технологиялар мектебіндегі студенттерге әкімшілік қолдау және көмек ілігу жүйесінің тиімділігіне бағытылған міндеттер жүктеледі:

§   Мектептің жыл сайынғы ғылыми-зерттеу бюджетін жоспарлауға және әзірлеуге қатысу (Білім және ғылым министрлігінің гранты, «Oak Ridge Associated Universities» ORAU гранты);

§   Мектептің ғылыми-зерттеу бюджетінің игерілуін мониторингтеу, Мектептің ғылыми-зерттеу бюджетін игеру бойынша ай сайынғы есептерді дайындау және ұсыну (Білім және ғылым министрлігінің гранты, «Oak Ridge Associated Universities» ORAU гранты);

§   сыртқы гранттық қаржыландыруды жүргізу және оны ұйымдастыруға көмектесу;

§   өз құзыреті шегінде оқытушы-профессорлар құрамына бюджеттеу және басқа да мәселелер бойынша консультация беру және ақпараттық қолдау көрсету;

§   Мектептің операциялық жоспарын әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

§   шарт жасасу үшін материалдарды ресімдеу, Мектеп бюджетімен ғылыми-зерттеу қызметіне қаржыландырылатын сыртқы контрагенттермен жасалатын шарттық міндеттемелерді орындау мерзімдерін мониторингтеу;

§   ішкі және сыртқы аудитке қаржылық есептерді дайындауға қатысу (қажет болған жағдайда);

§   Университеттің жауапты құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп жаңа ОПҚ-ның бейімделуіне көмек көрсету;

§   Университеттің құрылымдық бөлімшелерімен қажеттілігіне қарай есептер мен деректерді ұсынуда өзара әрекеттесу.

4

Іссапарларға бару

Мүмкін

5

Білімі

Тиесілі саладағы жоғары кәсіптік білімі: (экономика; қаржы; менеджмент, бизнес; халықаралық қатынастар). Магистр дәрежесі болуы жөн.

6

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі

–          осы лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес

келетін салалардағы жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес.

7

Кәсіби құзыреті және жеке қабілеттері

§   Аналитикалық қабілеттер

§   Ынтымақтастық

§   Жеке, сондай-ақ командада жұмыс істей білу

§   Стреске  төзімділік

§   Басқа мәдениеттерге бейімділік

§   Ауызша әрі жазбаша коммуникативтік қабілеттерінің болуы

8

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білуі

9

Компьютерлік дағдылар

Компьютерді жоғары деңгейде меңгерген тәжірибелі пайдаланушы (Microsoft Windows, Microsoft Office)

10

CV беру мерзімі

Лайық үміткерді таңдап алғанға дейін