Кіші ғылыми қызметкер (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)

Түйіндемені жіберу

1 Лауазымның атауы: Кіші ғылыми қызметкер (ғылыми жобаны жүзеге асыру мерзімі барысында)
2 Құрылымдық бөлімшенің негізгі функционалдық міндеттері Материалтану саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу бойынша негізгі іс-шараларды жүзеге асыру.
3 Негізгі міндеттері: Материалдарды синтездеу саласындағы зерттеулер (жұқа қабықшалар, полимерлі материалдар және энергияны сақтауға арналған электродтар);
Электронды микроскопия әдістерін, спектрлік әдістерді, материалдардың физика-химиялық және электрохимиялық қасиеттерін зерттеу арқылы материалдарды сипаттау бойынша тәжірибелер жүргізу;
Жіңішке қабатты полимерлі материалдарды, электродтарды электроспиннинг, электрлік иіру, кросс-байланыстыру әдістерін қолдану арқылы өндіру;
Зерттеу тобының кіші мүшелерін қадағалау;
Ішкі және сыртқы қаржыландыру агенттіктеріне ұсыныстар дайындау және ұсыну;
Зерттеу нәтижелерін халықаралық сараптамалық журналдарда жариялау;
Зерттеу нәтижелерін тарату бойынша конференцияларға қатысу.әдістерін қолдана отырып, жұқа қабатты полимерлі материалдар, анодтар мен катодтарды өндіру;
Ғылыми-зерттеу командасының кіші мүшелерінің тәлімгері;
Ішкі және сыртқы қаржыландыру үшін өтінімдерді дайындау және жіберу;
Халықаралық рецензияланатын журналдарда осы саладағы ғылыми-зерттеу нәтижелерін жариялау;
Зерттеу нәтижелерін жариялау үшін конференцияларға қатысу.
4 Іссапарларға кету: Мүмкін
5 Білімі: Химия, материалтану саласындағы жоғары біліктілік
6 Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, және т.б.) Ғылыми зерттеулер саласында кемінде 2 жыл тәжірибе болуы қажет. PhD әлде магистр дәреже бар болса – жұмыс тәжірибесі талап етілмейді;
Ғылыми-зерттеу жұмыс тәжірибесінің болуы және ғылыми жұмыстардың, ғылыми журналдардағы жарияланымдар мен конференциялардағы баяндамалардың болуы; (қалаулы)
Н-индексі болғаны дұрыс;
Материалтану және электрохимия саласында жұмыс тәжірибесінің болуы;
Материалдарды кейіптеу, микроскопия мен анализдің спектралдік әдісі саласында жұмыс тәжірибесі;
Ғылым саласында тиісті білімі мен біліктілігіне жоғары деңгейін;
Ғылыми-зерттеу жұмыстарында іргелі және/ немесе қолданбалы тәжірибесі;
7 Кәсіби құзыреті Мықты көшбасшылық дағдылары, академиялық жеке және командалық ортада жұмыс істей білу, бастаманы қолға алу қабілеті, мәселені шешу дағдылары, өзін-өзі мотивациясының болуы.
8 Жеке қабілеттері: Үміткер жауапты және ұйымшыл болуы керек.
8 Тіл дағдылары (сөйлейтін тілдерді тізімдейді): Ағылшын тілінде сөйлеу (міндетті)
9 Компьютерлік дағдылар: Негізгі білім
10 Түйіндеме мерзімі: Жоғарыдағы талаптарға сай келетін кандидатты таңдағанға дейін.
11 Байланыс тұлғасы: Сандугаш Калыбеккызы, sandugash.kalybekkyzy@nu.edu.kz,
Алмагуль Ментбаева, almagul.mentbayeva@nu.edu.kz