Кіші ғылыми қызметкері

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы

Кіші ғылыми қызметкері 

2

Департаменттің негізгі функционалдық міндеттері

Биология\биоинформатика саласында ғылыми-зерттеу қызметі

3

Білімі:

биология/биомедициналық инженерия/ биотехнология бойынша жоғары білімі (магистратура)

4

Негізгі лауазымдық міндеттері

1) Ғылыми-зерттеу жобасының бөлек бөлімдері бойынша (саты, кезеңі) ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді  жауапты орындаушысы жетекшілігімен орындау.

2) Эксперименттердi орындауға, байқау және өлшем жүргiзуге, олардың сипаттамаларын ресiмдеуге және тұжырымдарды әзiрлеуге қатысу.

3) Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратпен, отандық және шетелдік тәжірибелермен танысу.

4) Тақырып немесе оның бөлімі (саты, кезеңі) бойынша есептеме (есептеме бөлімдерін) жазу.

5) Зерттеу және әзірлеме жұмыстардың нәтижелерін жүзеге асыруға қатысу.

6) Жұмыс нәтижелері туралы жарияланымдарды, ғылыми мақалаларды (рецензияланатын ғылыми журналдарда, конференциялар жинақтарда, тақырыптық жинақтарда мақалаларды) дайындауға қатысу.

5

Iссапар

Мүмкін

6

Қажетті кәсіби тәжірибесі (және т.б. ұзақтығы, саласы,)

Жоғары кәсіптік білімі (магистр дәрежесі), кем дегенде 2 жыл мамандығы бойынша ғылым саласында жұмыс тәжірибесі. Ғылыми жобаларды жүргізу және ғылыми мақалаларды дайындау тәжірибесі.

7

Кәсіби құзыреттілік және жеке қасиеттері

Жеке қасиеттер: жауапкершілік, командада жұмыс істей білу, оқытуға және мамандықты арттыруға ұмтылу.

8

Білетін тілдер тізімі, соның ішінде мемлекеттік тіл

Қазақ тілі, Орыс тілі, Ағылшын тілі

9

Компьютерлік дағдылар

Базалық бағдарламаларды білу (Microsoft Windows)

10

Түйіндеме мерзімі