Кіші ғылыми қызметкер (Junior researcher)

Түйіндемені жіберу

1

Қызметтің атауы

Кіші ғылыми қызметкер (Junior Researcher)

2

Департаменттің негізгі функционалдық міндеттері

Білім беру салаcында зерттеу жобаларды жүргізу.

3

Негізгі қызметтік міндеттері:  

·         Департаменттің қызметін жүргізу мәселелері  бойынша Университет пен Жоғары білім беру мектебінің әріптестерімен және құрылымдық бөлімшелерімен әріптестік ету; 

·         Түздік жұмыстар жүргізуде, зерттеу берілгендерін жинау және талдауда көмек көрсету;  

·         Департаменттің жұмыс жоспарын әзірлеу және жүзеге асыруға қатысу;

·         ҚР және басқа елдердің білім беруге қатысты нормативті-құқықтық құжаттары және әдебиетке шолу жасау; 

·         Ғылыми зерттеудің этикалық талаптарымен таныс болу;

·         Халықаралық ғылыми конференцияларға қатысу және рецензияланатын журналдарда ғылыми мақалалар жариялау;

·         Департаменттің мақсаттары, міндеттері және қажеттіліктеріне сай өзге де міндеттер мен тапсырмаларды орындау;

4

Іс-сапарға шығу

Мүмкін

5

Білімі:

Білім беру, әлеуметтану, басқарушылық, экономика саласында магистратура деңгейі

6

Қажетті кәсіби тәжірибе:  

Білім беру ұйымдарында кем дегенде 2 жыл жұмыс өтілі. Ғылыми еңбектердің болуы. Халықаралық рецензияланатын журналдарда жарыққа шыққан кем дегенде 2 мақаланың болуы немесе соған сай өзге де жарияланым.

7

Кәсіби құзіреттер мен жеке қасиеттер:  

Келесі салалардағы құзіреттердің болуы мақұлданады: білім беру статистикасы мен аналитикасы; салыстырмалы педагогика; білім беру экономикасы; жоғары білім беруді басқару теориясы, академиялық мобильділік теориясы; білім беруді интернационализациялау. Негізгі жеке қасиеттер: байланысқа бейімділік, жобаларды көпшілік алдында таныстыру, құпия ақпаратпен жұмыс істеуге қабілеттілік.

Жауапкершілік, атқарушылық, топта және жеке жұмыс істеуге қабілеттілік.

8

Мемлекеттік тілмен қоса, басқа тілдерді білу  

Ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде еркін сөйлеу. Ағылшын тілі – Шет тілді білу жалпыеуропалық құзіретінің В2 деңгейі (CEFR). IELTS 6.5 немесе Paper-based TOEFL 550-575, TOEFL iBT 90-95.  

9

Компьютерлік білім

Компьютерлік сауаттылық (Microsoft Office). Статистикалық талдамаға қажет SPSS, Stata  сияқты бағдарламалармен жұмыс істеу тәжірибесі. Сапалы зерттеулерді талдауға арналған NVIVO бағдарламасымен таныс болуы.

10

CV тапсыру мерзімі

Лайықты үміткерді таңдап алғанға дейін. Түйіндемені мемлекеттік және ағылшын тілдерінде  gse@nu.edu.kz электронды поштасына жіберу қажет. Тақырыпта “Кіші ғылыми қызметкер лауазымына түйіндеме” деп көрсетуінізді сұраймыз.