Инженерия мектебінің менеджері

Түйіндемені жіберу

 «Назарбаев Университет» Инженерия мектебі

Лауазымның атауы: Инженерия мектебінің менеджері

Есеп беруі: Инженерия мектебінің атқарушы директорына және мектептің Деканына

 Жауапкершілігі: Инженерия мектебінің ғылыми-зерттеу жобаларын әкімшіліктендіру

 Негізгі лауазымдық міндеттері мен функциялары:

 

  1. Ғылыми-зерттеу жобаларына бюджеттік өтінімдерді құрастыру мен түзету жасауға қатысу;
  2. Тауарларды, жұмысты және қызметтерді сатып алу рәсімдердін бақылау мен іске асыру;
  3. Ғылыми-зерттеу жобалары бойынша құжаттама мен қаржылық есеп беруді дайындау;
  4. Ғылыми-зерттеу жобаларына жәрдемдесу мен жүзеге асырудағы бақылау;
  5. Халықаралық әріптестер мен жергілікті ұйымдармен келісімшарттарды (меморандумдар мен келісімшарттар) талқылауға және әзірлеуге қатысу;
  6. Мектептің ғылыми-зерттеу қызметтер бойына Комитеті ұйымдастыру;
  7. Ғылыми-зерттеу жобалары мәселелеріне қатысты Университеттің ішкі бөлемшелеріне және еншліес ұйыдармен өзара әрекеттесу;

Қажеттілігне қарай басқа да міндеттерді орындау

 

 

Біліктілік талаптары

 

Міндетті

Артықшылық беріледі   

Білім

 

 

Экономика, қаржы, сатып алу, менеджмент, халықаралық қатынастар мамандығы бойынша  бакалавр, магистр дәрежесі

 

Жұмыс тәжірибесі 

 

 

Магистр дәрежесінде лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы жұмыс тәжірибесі кемінде 1 жыл болуы тиіс.

Бакалавр дәрежесінде, немесе маман ретінде лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салалардағы халықаралық және/немесе ұлттық компанияларда жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл тәжиребесі болуы тиіс.

 

Дағдылары

 

 

Ұйымдастыру мен жоспарлауда .

 

Опытный пользователь программ MS Excel, Word и Power Point (MS Office).

 

 

Хорошие коммуникативные, устные и письменные навыки в составлении пояснительных записок и отчетов, с сотрудниками всех уровней.

 

Хорошие аналитические и численные навыки, способность к обучению.

 

Умение работать самостоятельно, а также в составе команды, одновременно координируя широкий круг вопросов.

 

Способность работать эффективно в сжатые сроки.

 

Умение брать на себя ответственность за свои решения.