Тәжірибелік-эксперименттік цехтің инженер-электроншысы

Түйіндемені жіберу

 

Название должности

Тәжірибелік-эксперименттік цехтің инженер-электроншысы

1

Мектептің негізгі қызметтік міндеттері

·    Назарбаев Университетінің бөлімшелерінің және басқа ұйымдардың өтініштері бойынша жобалау және бұйымдарды дайындау;

·    Тәжірибелі, эксперименттік қондырғылардың бөлшектері мен түйіндерін жөндеу бойынша жұмыстарды орындау және дайындау;

·    Шеберханаларға, технологиялық жабдықтар мен жүйелерге қызмет көрсету, сондай-ақ оларға сервистік ұйымдар қызмет көрсету кезінде өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

·    Мекеменің технологиялық жабдықтарын жұмыс жағдайын және техникалық дайындығын қамтамасыз ету.

2

Негізгі лауазымдық міндеттері

·    Электрондық құрылғылардың (блоктардың) схемасын әзірлеу.

·    Электрондық платалар принциптік сызбаларын әзірлеу, платаға жолсызық салу, электрондық платалардың конструкторлық құжаттамалау.

·    Электрондық құрылғыларды құру және олардың сынау үлгілерін жасау.

·    Автоматты және электронды аппаратуралар мен жабдықтарды жөндеу, реттеу, сынау, баптау және тексеру.

·    Күрделі электрондық схемаларының автоматикалық блогын реттеу; программалық автоматтардың бақылау блоктарын реттеу.

3

Білімі

Жоғары техникалық білім немесе радиотехникалық және электроникалық саласында алған арнайы орта білім.

4

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі

Инженер-электроншы немесе инженер БӨАжА болып істеген жұмыс тәжірибесі болуы тиіс. Электроника саласында әзірлеу және енгізу тәжірибесі болса құпталады.

5

Кәсіби құзыреті және жеке қабілеттері

Инженер-электронщик білуі тиіс және меңгеруі тиіс:

·    Қазіргі заманғы электрондық элемент базасын.

·    Аналогты, сандық және микроконтроллердік схемотехниканы.

·    Микропроцессорлық техника базасындағы басқару жүйелерін құру тәсілдерін.

·    Электрондық схемалар мен бағдарламаларды САПР көмегімен іскерлікпен модельдеу (Pspice, Cadence, MPLAB, Proteus және т. б.).

·    Сандық интерфейспен жұмыс тәжірибесі болуы.

·    АЦП білуі және тәжірибесі болуы.

·    Электрондық техниканы жөндеу тәсілдері, салыстырып тексеруді және калибрлеуді.

·    Өнеркәсіптік автоматтандырудан (БӨА) білімі мен жұмыс тәжірибесі болса құпталады.

6

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу

Еркін орыс тілін білу тиісті. Ағылшын тілін меңгерген болса құпталады.

7

Компьютерлік дағдылар

 ПК пайдалану дағдыларын білуі қажет (Microsoft Office)

8

CV беру мерзімі

 Жоғарыда талаптарға сай үміткерді таңдағанға дейін