Green Campus және қоршаған ортаны дамыту офисінің маманы

Түйіндемені жіберу

1

Лауазым атауы:

Green Campus және қоршаған ортаны дамыту офисінің маманы

2

Офистың негізгі және функционалды міндеттері:

-Университеттің экологиялық саясаты және оның экологиялық көрсеткіштерін жақсарту шараларын дамыту;

-Университеттің құрылымдық бөлімшелері мен ұйымдарына арналған тұрақты даму жоспарын әзірлеуіне қатысу;

-Университет кампусының тұрақты дамуына арналған академиялық және инновациялық бағдарламалар мен жобаларға қолдау көрсету;

-Университет кампусының тұрақтылығын күшейту жұмыстарымен айналысатын студенттік қоғамдастықтар мен нысаналы топтардың әрекеттерін үйлестіру;

-Тұрақты даму тақырыбына байланысты өзге де университеттер мен ғылыми институттарымен қарым-қатынас орнату;

– Офиске жүктелген басқа да міндеттерді жүзеге асыру.

3

Лауазымның негізгі және функционалдық міндеттері:

– Университеттің құрылымдық бөлімшелері мен ұйымдары үшін кампустың тұрақты дамуы үшін стратегияларды және іс-шаралар жоспарын әзірлеуге қатысу;

-Университеттің құрылымдық бөлімшелері мен ұйымдары тарапынан кампустың тұрақты дамуын қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуына мониторинг жүргізу;

– ағымдағы жобалардың тиімділігіне талдау жасау және іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру барысы туралы тұрақты есептерді дайындау;

– Университеттің ішкі құжаттарын әзірлеу, қарау және бекіту және / немесе кампустың тұрақты дамуын реттеу;

– университеттің тұрақты даму жобалары бойынша ақпарат және презентациялық материалдар дайындау;

-Университеттің тұрақты дамуына арналған алқалы консультативтік-кеңесші органдар мен студенттік ұйымдарды үйлестіруге қатысу;

– тиiстi қаржы жылына ведомствоның бюджеттік өтінімін қалыптастыруға қатысу;

– өздерінің лауазымдық міндеттері мен өкілеттіктері шеңберінде университет басшылығының басқа нұсқауларын уақтылы және сапалы орындау.

4

 

Білімі:

Басым мамандық бағыттары: экология; экономикалық; қаржылық; инженерлік және техникалық

5

Қажетті кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, саласы,т.б.):

Мамандығы бойынша лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі;

6

Кәсіби құзіреттілігі және жеке қасиеттері:

Университеттің мақсаттары мен құндылықтарын ұстану, тәртіп, жауапкершілік, тұлғааралық дағдылар, стресске қарсылық.

7

Тілдерді білуі, мемлекеттік тілді қоса (Сіз білетін тілдер тізімін келтіріңіз):

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуі.

 

8

Компьютерлік дағдылар:

Microsoft Office жүйелерімен жұмыс істей алуы.

9

Түйіндемені тапсыру мерзімі

Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келетін үміткер таңдалғанша.