Ғылыми қызметкер (жобаны жүзеге асыру мерзіміне), Жаңа материалдар мен энергия сақтау жүйелері зертханасы, National Laboratory Astana

Түйіндемені жіберу

Лауазымы:

Ғылыми қызметкер (жобаны жүзеге асыру мерзіміне)

Білімі:

·         Химия, физика материалдану саласындағы жоғары біліктілік

Сипаттамасы:

·         Наноқұрылымды материалдарды (жұқа пленкалар, нанобөлшектер, жартылай өткізгіш материалдарды және күн энергиясына арналған материалдар) синтездеу бойынша зерттеулер жүргізу;

·         Материалдарды сипаттаудағы электронды микроскоп әдіспен, спектральді әдіспен, электрофизикалық қасиеттерін зерттеу әдістерімен эксперименттер жүргізі;

·         Шашырату әдістерін қолданатын жұқа пленкалы материалдарды өндіру (магнетронды, иондық сәуленің, электронды сәуленің)

·         Ғылыми-зерттеу командасының кіші мүшелерінің тәлімгері;

·         Ішкі және сыртқы қаржыландыру үшін өтінімдерді дайындау және жіберу;

·         Халықаралық рецензияланатын журналдарда осы саладағы ғылыми-зерттеу нәтижелерін жариялау;

·         Зерттеу нәтижелері тарату үшін конференцияларға қатысу.

Іссапарларға бару:

 Мүмкін

           

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, басқа)

·         Ғылыми зерттеулер саласында  кемінде 5 жыл тәжірибе болуы қажет. Phd әлде кандидаттық ғылыми дәреже бар болса – жұмыс өтілін талап етілмейді;

·          Жұмыс тәжірибеде ғылыми-зерттеу бар болуы қажет және ғылыми еңбектері, халықаралық конференцияларда баяндамалар мен импакт-факторы бар халықаралық ғылыми басылымдарда ғылыми жұмыстар мен басылымдары болуы қажет;

·         Н-индексі болуы қошаметтеледі;

·         Материалдану және нанотехнология саласында жұмыс тәжірибесінің болуы;

·         Материалдарды кейіптеу, микроскопиа мен анализдің спектралдік әдісі саласында жұмыс тәжірибесі;

·         Тұндыру әдістерін қолдану тәжірибесі

·         Ғылым саласында тиісті білімі мен біліктілігіне жоғары деңгейін;

·         Ғылыми-зерттеу жұмыстарында іргелі және/ немесе қолданбалы тәжірибесі;

·         Студенттерге ағылшын тілінде сабақ беру тәжірибесі.

Кәсіби құзыреті және жеке қабілеттері:

Мықты көшбасшылық дағдылары, академиялық жеке және командалық ортада жұмыс істей білу, бастаманы қолға алу қабілеті, мәселені шешу дағдылары, өзін-өзі мотивациясының болуы.

 

Тілдерді білу:

Ағылшын тілінде ерік сөйлеу (міндетті)

Түйіндемелік материалдар:

CV, ұсыныс хат

Түйіндемені беру мерзімі

Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай келетін үміткерді іріктеп алғанға дейін