Ғылыми қызметкер (ОРАУ жобаны жүзеге асыру мерзіміне), Энергетика, экология және климат зертханасы

Түйіндемені жіберу

 

Лауазымы:

Ғылыми қызметкер (ОРАУ жобаны жүзеге асыру мерзіміне)

Білімі:

Жоғары кәсіби білім және PhD ғылыми дәреже, ғылым кандидаты, химиялық инженерия, жылуэнергетика саласында ғылым докторы

Сипаттамасы:

– Жауапты орындаушының дербес және жетекшілігімен ғылыми зерттеулер жүргізеді, эксперименттерді жүзеге асыруға қатысады, ғылыми-техникалық ақпараттың диагностикасы мен талдауын жүргізеді, тақырып бойынша баяндамаларды дайындайды, ғылыми-зерттеу нәтижелерін орындауға қатысады, есептер мен ғылыми жұмыстардың жобаларын әзірлеуге және жазуға қатысады;

– Қатты отындарды (көмір, биомасса, қатты тұрмыстық қалдықтар) жану және газдандыру саласындағы зерттеулер қайнаған қабаты бар пештерде және ұнтақталған жанармайды жағу үшін;

– Үлгілерді, спектралды әдістерді пайдаланатын материалдарды, калориметрияны, жану өнімдерінің (күлді, қалдық газдарды) химиялық қасиеттерін зерттеу;

– Жобаны іске асыру жөніндегі жұмыс тобымен үйлестіру, оның ішінде кіші ғылыми қызметкерлер мен техниктер жұмысын үйлестіру;

– Тоқсандық және жылдық есептерді дайындау;

– Ішкі және сыртқы қаржыландыруға өтінімдерді дайындау және ұсыну;

– Халықаралық рецензияланған журналдарда осы саладағы зерттеулер нәтижелерін жариялау;

– Конференцияларға қатысу;

Іссапарлар:

 Мүмкін

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, басқа)

– Осы салада кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі болуы тиіс, Phd әлде кандидаттық ғылыми дәреже бар болса – жұмыс өтілін талап етілмейді;

– 5 кем дегенде ғылыми еңбектердің болуы;

– Кем дегенде 5 жыл бойы ғылыми зерттеулерді жүргізу тәжірибесі болуы;

Кәсіби құзыреті және жеке қабілеттері:

Академиялық ортада жеке және командалық жұмыс істей білу қабілеті, бастаманы қолға алу қабілеті, мәселені шешу дағдылары, жаңа бағдарламаларға тез үйрену.

Тілдерді меңгеру деңгейі:

Ағылшын тілінде ерік сөйлеуі

Түйіндемелік материалдар:

CV, ұсыныс хаты

Түйіндемені беру мерзімі:

Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай келетін үміткерді іріктеп алғанға дейін