Ғылыми қызметкер, Физикалық химия зертханасы

Түйіндемені жіберу

Лауазымы:

Ғылыми қызметкер (жобаны жүзеге асыру мерзіміне)

Білімі:

Химия, физика материалдану саласындағы жоғары біліктілік. Магистр дәрежесі бар.

Сипаттамасы:

Наноқұрылымды материалдарды (жұқа пленкалар, нанобөлшектер, графендер, наноқұбырларды, жартылай өткізгіш материалдарды және энергия сақтау материалдары)синтездеу бойынша зерттеулер жүргізу;

Материалдарды сипаттаудағы электронды микроскоп әдіспен, спектральді әдіспен, аккумуляторлық және электрохимиялық қондырғылармен электрофизикалық қасиеттерін зерттеу әдістерімен эксперименттер жүргізі;

Ғылыми-зерттеу командасының кіші мүшелерінің тәлімгері;

Тоқсандық және жылдық есептерді дайындау;

Ішкі және сыртқы қаржыландыру үшін өтінімдерді дайындау және жіберу;

Халықаралық рецензияланатын журналдарда осы саладағы ғылыми-зерттеу нәтижелерін жариялау;

Зерттеу нәтижелері тарату үшін конференцияларға қатысу.

Іссапарларға бару:

 Мүмкін

           

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, басқа)

Ғылыми зерттеулер саласында  кемінде 5 жыл тәжірибе болуы қажет. Phd әлде кандидаттық ғылыми дәреже бар болса – жұмыс өтілін талап етілмейді;

Жұмыс тәжірибеде ғылыми-зерттеу бар болуы қажет және ғылыми еңбектері, халықаралық конференцияларда баяндамалар мен импакт-факторы бар халықаралық ғылыми басылымдарда ғылыми жұмыстар мен басылымдары болуы қажет;

Н-индексі болуы қошаметтеледі;

Материалдану және нанотехнология саласында жұмыс тәжірибесінің болуы;

Материалдарды кейіптеу, атомдық-күш және өсу микроскобы мен анализдің спектралдік әдісі саласында жұмыс тәжірибесі;

Батарея технологиясын қолдану тәжірибесі, жұқа пленкалар мен полимер материалдарын дайындау;

Студенттерге ағылшын тілінде сабақ беру тәжірибесі;

Ғылым саласында тиісті білімі мен біліктілігіне жоғары деңгейін;

Ғылыми-зерттеу жұмыстарында іргелі және / немесе қолданбалы тәжірибесі.

Кәсіби құзыреті және жеке қабілеттері:

Мықты көшбасшылық дағдылары, академиялық жеке және командалық ортада жұмыс істей білу, бастаманы қолға алу қабілеті, мәселені шешу дағдылары, өзін-өзі мотивациясының болуы.

Тілдерді білу:

Ағылшын тілінде ерік сөйлеу (міндетті)

Түйіндемелік материалдар:

CV, ұсыныс хат

Түйіндемені беру мерзімі

Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай келетін үміткерді іріктеп алғанға дейін