Ғылым департаментінің Директоры

Түйіндемені жіберу

Функциялары:

1) жетекшілік ететін бағыты аясында тәуекелдерді сәйкестендіру,
бағалау, басқару, мониторингтеу процестеріне қатысу;
2) Бөлімшенің ғылыми және аналитикалық даму жоспарларын әзірлеуде
жетекші рөл атқару;
3) Бөлімшенің ғылыми – зерттеу жұмыстары мен жобаларының жүру
сапасына жетекшілік ету;
4) Зерттеулердің және зерттеу жобаларының жоспарының өзекті
тақырыптарын анықтау;
5) ғылыми гранттарға өтініш беруге және құжаттарды рәсімдеуге бастама
танытуға;
6) ҚР Білім және ғылым министрлігімен және басқа сәйкес білім беруді
басқару мемлекеттік органдарымен ынтымақтасып жұмыс жасау;
7) Нөлдік емес импакт – факторы бар отандық және шетелдік ғылыми
журналдарға қол жетілген зерттеу мәліметтері негізінде ғылыми мақала жазу
және жариялау;
8) Бөлімшенің қазіргі және болашақ ғылыми-зерттеуді дамыту
жоспарларын әзірлеу;
9) Нөлдік импакт факторы бар рецензияланған халықаралық журналдарға
ғылыми мақалаларын жариялау;
10) Халықаралық конференецияларда зерттеу жобаларының нәтижелерімен
баяндама жасау;
11) Бөлімшенің ұлттық және халықаралық жоба тобының ғылыми-зерттеу
қызметтерін енгізу және жетекшілік ету;
12) Зерттеу этикасының алға ілгерлеуде жетекші рөлін алу;
13) Лаузымда талап етілетін кез- келген жұмыстың барлығын орындау;

Талаптары:

Білімі PhD докторы ғылыми дәрежесі бар болу немесе ғылымдар кандидаты бар болуы

Мамандығы Мамандықтардың басым бағыттары:«Педагогикалық ғылымдар», «Экономика»,«Социология», «Менеджмент» , «Мемлекеттік саясат»

 

Жұмыс тәжірибесі

 Талап етілетін жұмыс тәжірибесі «NUGSE» ЖМ дербес білім беру ұйымының әкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгі біліктілік талаптарына сәйкес белгіленеді;
 Ғылыми – зерттеушілік қызметте және білім беру ұйымдарында кем дегенде 5 жыл жұмыс тәжірибесі болуы;
 Ғылыми жұмыстарының болуы. Халықаралық рецензияланған ғылыми журналдарда кемінде 5 ғылыми мақаласы болуы тиіс;
 Ғылыми-зерттеушілік жобаларына жетешілік ету тәжірибесі;
 Аға ғылым қызметкері ретіне халықаралық ғылыми жобаларда жұмыс жасау тәжірибесі;
 Зерттеу институтінің ғылыми – зерттеу жұмыстарының ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді стратегияларын әзірлеу тәжірибелері;
 Кіші ғылым қызметкерлерінің ғылымыи-зерттеу жұмыстарына жетекшілік ету және аға ғылым қызметкерлерінің жұмыстарын ұйымдастыру бойынша тәжірибесі;
 Отандық және халықаралық ғылыми гранттарға қатысу үшін құжаттар тапсыру тәжірибесі.

Кәсіптік құзыреті

 Білім берудегі статистика және аналитика;
 салыстырмалы және халықаралық білім беруді;
 білім беру экономикасы;
 жоғары білім беруі басқару теориясы,
 академиялық ұтқырлық және халықаралық білім беру теориясын;
 MS Office, Excel, PowerPoint бағдарламаларын білу.

 

Резюмені hr.gse@nu.edu.kz поштасына жіберіңіз