Экономикалық жоспарлау және талдау департаментінің менеджері (декреттік демалыста болмаған қызметкерді алмастыру уақытына)

Түйіндемені жіберу

«Назарбаев Университеті» ДБҰ

1

Лауазымның атауы:

Экономикалық жоспарлау және талдау департаментінің менеджері

2

Бөлімшенің негізгі  және қызметтік міндеттері

Университеттің жылдық (орта мерзімді) бюджетін қалыптастыру;

Бюджеттің нақты орындалуына бақылау жүргізу және талдау;

Білім беру және өзге де қызметтер саласында қаржыландыруды қалыптастыру;

Қызметтердің (жұмыстардың, тауарлардың) өзіндік құнын калькуляциялау және талдау. 

3

Лауазымның негізгі және қызметтік міндеттері

Университеттің еншілес ұйымдарының бюджеттеу процесін автоматтандыру жобасына қатысу (еншілес ұйымдар және Университет тарапынан автоматтандыру талаптарын талдауға қатысу, автоматтандыру бойынша міндеттер қою);

Нормативтік-анықтамалық ақпаратты әзірлеуге, 1С: Кәсіпорын жүйесін пайдалану регламентін әзірлеуге қатысу;

Жоба бойынша әдістемелік материалдарды әзірлеуге қатысу және Университеттің еншілес ұйымдардағы 1С: Кәсіпорын жүйесінің пайдаланушыларына әдістемелік қолдау көрсету;

Жобаның іске асыру барысын бақылау, жобаның барысы туралы тұрақты есеп беру;

Университеттің еншілес ұйымдарының бюджет жобаларын және оның атқарылуы туралы есептерін талдау, жедел жиынтық есептемелерді жасау, оларға қорытындылар дайындау;

Департаментке жүктелген міндеттер мен қызметтерді ескере отырып, басшылықтың тапсырмалары мен нұсқауларының уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз ету.

4

Білімі:

Жоғары экономикалық немесе қаржылық білім.

5

Қажетті кәсіби тәжірибе  (ұзақтығы, аясы, саласы мен басқалары)

Қаржы-экономика саласында 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі;

Жоғары рейтингке ие жоғары оқу орындарында білім алған болса, жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес;

Бюджеттеу процессін автоматтандыру бойынша жобаларға қатысу тәжірибесі құпталады.

Іскери және ресми хат алмасуды жүргізу тәжірибесі.

6

Кәсіби білімі мен жеке қасиеттері

Аналитикалық дағдылары (қолда бар деректердің негізінде болжам жасай білу қабілеті);

Аналитикалық материалдарды  (түсіндірме жазбахаттарды) әзірлеу дағдылары;

Стреске төзімділік, адамдармен тез тіл табыса алу, жігерлілік, мақсатқа жетушілік және командада жұмыс істей білу.

7

Дербес компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламаларды, меңгеру деңгейі):

ДК меңгерудің жоғары деңгейі, деректер базасымен және 1С жүйесінде жұмыс істей білу тәжірибесінің болуы міндетті.

(Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) бағдарламаларының пакетімен жұмыс істей білуі)

8

Тілдерді меңгеру деңгейі

Қазақ/орыс  тілдерінің үздік жазбаша және ауызша дағдылары. Ағылшын тілін білгені жақсы.

9

Түйіндемені беру мерзімі

Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келетін үміткерді таңдап алғанға дейін