Экономикалық үлгілеуді дамыту орталығының аға зерттеушісі, «NAC Analytica» корпоративтік қоры

Түйіндемені жіберу

«NAC Analytica» корпоративтік қоры

1

Лауазымның атауы

Экономикалық үлгілеуді дамыту орталығының аға зерттеушісі

2

Бөлімшенің негізгі және функционалды міндетері

·    Зерттеу жүргізу, макроэкономикалық және монетарлы саясат, сондай-ақ қаржылық сектор саласынжа консалтингтік және ақпараттық-консультациялық қызметтерді көрсету;

·    Орталық міндеттерінің шеңберінде аналитикалық материалдар, баяндамаларды, анықтамаларды, жария ақпараттық-аналитикалық бюллетеньдерді дайындау;

·    Қазақстандық және шетелдік ғылыми зерттеу орталықтарымен, сондай-ақ макроэкономикалық және монетарлы саясаттың саласындағы мемлекеттік органдармен ынтымақтастық пен өзара әрекеттесуді орнату, сондай-ақ қаржы секторы;

·    Макроэкономикалық және монетарлы саясат, сондай-ақ қаржылық секторы аясында Қордың зерттеу бағдарламаларын іске асыру және әзірлеуге қатысу.

3

Лауазымның негізгі және функционалды міндеттері

·    Түрлі елдер бойынша макроэкономикалық деректерді құрылымдау/ жинау;

·    Уақытша қаржылық қатарларды құрылымлау/ жинау;

·    Электронды деректер базасынан және басқа басылымдық көздерінен мәліметтерді шығару;

·    Академиктерге қолдау көрсетуде макроэкономикалық және эмпирикалық үлгілерін құру;

·    Макроэкономикалық және қаржылық үлгілерді көлгірлеу;

·    Елдердің топтары үшін негізгі макроэкономикалық айнымалыларды болжамдау;

·    Негізгі қаржылық айнымалыларды болжамдау;

·    Создание новых идей для исследований в области макроэкономики и финансов;

·    Бар үлгілерді жаңарту және оларды жетілген талдау әдістеріне бейімдеу.

4

Білімі

·    Батыс университеті немесе Аустралия, Сингапур, Ресейдің белгілі университеттерінің жоғары кәсіби білімі (қосымша жоғары білім немесе экономика, қаржы, менеджментінің саласындағы магистрдің дәрежесі);

·    Математикадан магистр дәрежесі бар кезде, онда экономика/ қаржы саласында бакалавр дәрежесі міндетті болып табылады;;

·    PHD дәрежесінің болғаны дұрыс.

5

Ниетті кәсіби тұрғыдан өсуі (ұзақтығы, облысы, саласы және басқасы)

·    Кемінде 2 жыл Экономикалық үлгілеуді дамыту орталығының тиісті функционалды бағыттары, қызмет саласында тәжірибесі;

·    Жобаларды басқару тәжірибелісінің болғаны дұрыс.

6

Кәсіби білімі мен жеке қасиеттері

·    Бір немесе бірнеше эконометриялық пакеттерді білу міндетті болып табылады (Eviews, Stata, RATS, Matlab Econometrics toolbox);

·    LaTeX білгені артықшылық болады;

·    Python, C ++, C #, SQL, VBA тәжірибелік дағдылары артықшылық болады;

·    Қаржы мен қаржы эконометрикасының теориясы саласында алға жылжыған білімдер;

·    Эконометрика, макроэкономика және математикадан үздік білімі (сызықтық алгебра, математикалық талдау, ықтималдылық теория);

·    Табысы белгіленген құралдар мен деривативтерді жақсы білу;

·    Қаржылық деректермен және уақытша қатарлармен еңбек тәжірибесі (жүйелі және жүйелі емес);

·    Жинау тәжірибесі/ макроэкономикалық деректерді құрылымдау;

·    Аға зерттеушінің аналитикалық, басқарушылық және коммуникациялық құзыреттері болуы керек.

7

Тілді меңгеру деңгейі,  оның ішінде мемлекеттік,        (қандай тіл екенін көрсету)

·    Ағылшын (ауызша\жазбаша) – еркін меңгеру (міндетті);

·    Орыс (ауызша/жазбаша) – еркін меңгеру (міндетті);

·    Қазақ (ауызша/жазбаша) – еркін меңгеру (болғаны дұрыс).

8

Дербес компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламалар, иелену дәрежесі)

·    ДК жоғары деңгейде қолдану (Microsoft Office).

9

Түйіндемені беру мерзімі

·    Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келетін үміткерді таңдағанға дейін.