Экономикалық талдау және бюджетті жоспарлау басқармасы экономисті

Түйіндемені жіберу

Негізгі функционалдық міндеттері:

Университеттің жылдық (орта мерзімді) бюджетін қалыптастыру;

Бюджеттің нақты орындалуын бақылау және талдау;

Қызметтердің (жұмыстардың, тауарлардың) өзіндік құнын калькуляциялау және талдау

Негізгі лауазымдық міндеттері:

1)      Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне кешенді талдау жүргізеді;

2)      кемшіліктерді жою және қаражатты жұмсау бойынша ұсыныстар енгізеді;

3)      бюджетті және Мектептердің және Университет  Департаменттерінің тікелей шығыстар бюджетін орындау бойынша есепті қалыптастырады;

4)      бюджетті және Мекеменің жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерінің  бюджетті орындау бойынша есебін қалыптастырады;

5)      бюджеттің орындалуына  мониторинг және талдау жүргізеді;

6)      Мекеме шығыстарының жекелеген түрлері бойынша нормалар мен лимиттерді әзірлеуге қатысады;

7)      Құрылымдық бөлімшенің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша консультациялық және әдіснамалық көмек көрсетеді;

8)      Мекеменің Құрылымдық бөлімше әкімшілендіретін бюджет баптарына сәйкес Құрылымдық бөлімшенің тиісті қаржы жылына арналған   бюджеттік өтінімін қалыптастыруға қатысады;

9)      өзінің лауазымдық міндеттері мен өкілдіктері шегінде Мекеме басшылығының өзге де тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындайды;

Іссапарларға шығу:

жоқ

Білімі:

Жоғары қаржылық, экономикалық, математикалық білім

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, басқа да)

мемлекеттік немесе коммерциялық немесе халықаралық ұйымдарда кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы

Кәсіби құзыреті:

талдау қабілеті (қолда бар деректер базасында болжам жасау); талдамалық жазбалар дайындау дағдылары

Жеке басының құзыреті мен қасиеттері:

елгезектік, командада жұмыс істей білу, өз кәсібінде жетілуге ұмтылу

Мемлекеттік тілді қоса алғанда, тілдерді білуі (үміткер меңгеруі тиіс тілдер тізімі)

Қазақ, орыс, ағылшын тілін білуі құпталады

Компьютерлік дағдылары:

Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express, 1С: Кәсіпорындар бағдарламаларымен жұмыс істей білу;

Түйіндеме беру мерзімі:

28.08.2020 ж. дейін