Денсаулық сақтау және қауіпсіздік бөлімінің менеджері (медициналық мәселелер бойынша)

Түйіндемені жіберу

Лауазымның атауы

Денсаулық сақтау және қауіпсіздік бөлімінің менеджері (медициналық мәселелер бойынша)

Департаменттің негізгі және функционалдық міндеттері

Департаменттің негізгі міндеттері:

1) Университетте денсаулықты сақтау мен қауіпсіздікті басқару жүйесін әзірлеу және енгізу;

2) Университеттің бөлімшелері мен ұйымдарының қатысуымен кешенді шараларды қоса алғанда, университетте денсаулық және қауіпсіздік мәселелері бойынша іс-шараларды ұйымдастыру;

3) Университеттің аумағында денсаулық және қауіпсіздік техникасын үйлестіру және ішкі бақылау;

4) Университетте денсаулық пен қауіпсіздік мәселелері бойынша білімді жетілдіру және арнайы дайындық бойынша шараларды жүзеге асыру;

5) Университеттің аумағында төтенше жағдайларды жоспарлауға және жауапқа қатысуға Университеттің басқа бөлімшелері мен ұйымдары қатысу.

Лауазымның негізгі және функционалдық міндеттері

1) Университетте денсаулық сақтау және қауіпсіздік менеджменті жүйесін жоспарлау, енгізу және үздіксіз жетілдіруге қатысу;

2) Университеттегі денсаулық сақтау және қауіпсіздік мәселелері бойынша білімді және арнайы дайындықты арттыруға байланысты қызметті жүзеге асыруға қатысу;

3) Университеттің бөлімшелері мен ұйымдарына денсаулық және қауіпсіздік шаралары бойынша олардың жұмысына басшылықтық көмек көрсетуге қатысу;

4) қызметкерлер мен студенттерге ерікті медициналық сақтандыру және міндетті медициналық тексерулер туралы келісімдер бойынша қызметтер көрсету туралы шарт жасасуға қатысу;

5) студенттердің денсаулығы жағдайында медициналық құжаттардың, есептілік нысандарын сапалы және сенімді түрде уақтылы басқару;

6) денсаулық сақтау және қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардарлықты арттыру мақсатында ақпараттық хабарландыруларды, көрнекі құралдарды және ақпараттық плакаттарды дайындау;

7) ерікті медициналық сақтандыру бойынша бюджеттік бақылауға қатысуға;

8) Қазақстан Республикасының мемлекеттік және үкіметтік емес органдарына ақпаратты, деректерді, тиісті есептерді немесе өзге де құжаттарды дайындау;

9) Университет басшылығы тағайындайтын кез-келген басқа функцияларды жүзеге асырады.

Білімі

Жеке кәсіптік, ағылшын тілінде оқытатын жоғары оқу орындарындағы білімі жоғары маман болғаны дұрыс:

Таңдаулы мамандықтар:

– Медицина;

– Қоғамдық денсаулық сақтау.

Қажетті кәсіби тәжірибе

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес келуі керек:

Мемлекеттік қызметтегі нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда немесе халықаралық және/немесе ұлттық компанияларда кандидаты магистр дәрежесіне ие болған жағдайда кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі бар; немесе

– мемлекеттік қызметтегі нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда немесе халықаралық және/немесе ұлттық компанияларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі, егер бакалавр немесе маман дәрежесі болса; немесе

– Назарбаев Университетінде кемінде 2 жыл тәжірибе.

Кәсіби құзыреттілік және жеке тұлғалық қасиеттер

Қазақстан Республикасының заңнамасын және денсаулық сақтау және медицина ғылымының тәжірибесін білу; медициналық сақтандыру негіздерін білу; денсаулық сақтау және халық денсаулығы саласындағы халықаралық тәжірибені білу; Инфекциялық бақылау туралы білу; медициналық жазбаларды басқару тәжірибесі; медициналық этика және санитария дағдылары; техникалық, медициналық құжаттармен жұмыс істеу дағдысы; тәуекелдерді басқару дағдылары; жобаларды басқару дағдылары; таныстыру және келіссөздер жүргізу; аналитикалық дағдылар; еңбек қауіпсіздігі жағдайын бағалау қабілеті. 

Жеке тұлғалық дағдылар:

  – Университеттің мақсаттары мен құндылықтарын ұстану;

– қысқа мерзімдерде тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі;

– жеке және командалық жұмыс істей білу;

– көп мәдениетті ортада жұмыс істей білу;

– мықты жазу және коммуникативтік дағдылар;

– жауапкершілік;

– білімділік;

– ұқыптылық.

Тілдерді меңгеру деңгейі

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің жақсы ауызша және жазбаша дағдылары.

Компьютерлік сауаттылық

Компьютерді жоғары деңгейде меңгерген тәжірибелі пайдаланушы  (Microsoft Windows, Microsoft Office)

Түйіндемені ұсыну мерзімі

Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келетін үміткерді таңдап алғанға дейін.