Бизнес инкубатор бастығы

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымдық қызметі

Бизнес инкубатор бастығы

2

Негізгі лауаузымның міндеттері

• Бизнес-инкубатордың операциялық және стратегиялық деңгейде жұмысын үйлестіру және ұйымдастыру

Инновациялық жобалар үшін бизнес-инкубациялау бағдарламаларын ұйымдастыру және жүзеге асыру

• дамудың бастапқы кезеңіндегі инновациялық жобаларды қолдау құралдарын анықтау, дамыту және енгізу

• Бизнес-инкубациялау бағдарламасына қатысу үшін инновациялық жобаларды, старт-ап компанияларды тарту бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

• Бизнес-инкубатор бағдарламасының шеңберінде ынтымақтастыққа мүдделі бизнес-серіктестерді, менторларды, сарапшыларды іздеу және тарту

• Инновациялық жобаларды іске асыру үшін сыртқы қаржыландыру көздерін тартуға бағытталған бірқатар шараларды іске асыру

• Бизнес-инкубатордың болашақ және жылдық жұмыс жоспарларын әзірлеу және енгізу

3

Білімі:

Магистратура немесе келесі салаларда салыстырмалы біліктілік: инновациялық менеджмент, стратегиялық менеджмент, экономика және маркетинг, бизнесті басқару. Шетелдік университет дипломы құпталады

4

Қажетті кәсіби тәжірибесі (және т.б. ұзақтығы, саласы,)

Инновацияларды қолдау жүйесін дамыту немесе технологиялық жобаларды басқару саласында кемінде 5 жыл тәжірибесінің болуы

5

Кәсіби құзыреттілік және жеке қасиеттері

Құрылымдық бөлімшенің жұмысын дербес жүргізу, технологиялық бизнестің әр түрлі кезеңдерде дамуын түсіну, жобалар портфелін басқару дағдылары, бастамашылық, ұйымдастырушылық дағдылар, коммуникативтік дағдылар, топтық жұмыс, стресстік қарсылық. Әртүрлі мәдениеттер мен жастар өкілдерімен жұмыс істеу мүмкіндігі.

6

Оның ішінде мемлекеттік тілді тілдерін білу, (сіз иесi тілдерін тізімдейді)

Орыс және ағылшын тілдерін жетік білу (ауызша / жазбаша)

Қазақ тілін білу құпталады.

7

Компьютерлік дағдылар:

ДК-ны жоғары деңгейде меңгеруі (Microsoft office)

8

Түйіндеме мерзімі

Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келетін үміткерді іріктеп алғанға дейін