Биоинформатика және Жүйелі Биология Зертханасының зерттеушінің көмекшісі

Түйіндемені жіберу

1

Лауазым атауы:

Биоинформатика және Жүйелі Биология Зертханасының зерттеушінің көмекшісі

2

Негізгі лауазымдық міндеттер

1) Ғылыми-зерттеу жобасының бөлек бөлімдері бойынша (саты, кезеңі) ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді  жауапты орындаушысы жетекшілігімен орындау.

2) Эксперименттердi орындауға, байқау және өлшем жүргiзуге, олардың сипаттамаларын ресiмдеуге және тұжырымдарды әзiрлеуге қатысу.

3) Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратпен, отандық және шетелдік тәжірибелермен танысу.

4) Тақырып немесе оның бөлімі (саты, кезеңі) бойынша есептеме (есептеме бөлімдерін) жазу.

5) Зерттеу және әзірлеме жұмыстардың нәтижелерін жүзеге асыруға қатысу.

6) Жұмыс нәтижелері туралы жарияланымдарды, ғылыми мақалаларды (рецензияланатын ғылыми журналдарда, конференциялар жинақтарда, тақырыптық жинақтарда мақалаларды) дайындауға қатысу.

3

Білімі:

Биоинформатика/математика/компьютерлік ғылымдар/математикалық биология/биомедициналық инженерия/ақпараттық технологиялар/биотехнология/биология мамандықтары бойынша жоғары білімі

4

Кәсіби тәжірибесі (саласы, аясы, басқа):

Бакалавр дипломмен 2 жыл жумыс тәжірибесі болу керек. Магистр дипломмен жумыс тәжірибесі қажет емес. Зерттеу жұмыс және мақаланы жазу тәжірибелер бар болуы қошталады.

5

Кәсіби құзыреті және жеке қасиеттері:

Python, Java, C/C++, R, Matlab тілдермен таныс болу.

Жеке қасиеттер: жауапкершілік, командада жұмыс істей білу, оқытуға және мамандықты арттыруға ұмтылу.

6

Тіл білімі:

Қазақ, ағылшын және орыс тілдері

7

Компьютерлік дағдылары:

Офистік программалар, OC Windows

8

Түйіндемені жіберу мерзімі:

30 сәуір 2018