Биоинформатика және Жүйелі Биология Зертханасының инженері

Түйіндемені жіберу

1

Наименование должности:

Биоинформатика және Жүйелі Биология Зертханасының инженері

2

Негізгі лауазымдық міндеттер

1) RedHat Linux Server/CentOS/ Windows Server негізіндегі компьютерлік жүйелерді қолдау және оларда жұмыс жасау.

2) Бағдарламалық скриптерді/кодтарты оңтайландыру және бағдарламалық қосымшаларды әзірлеу.

3) Ғылыми-зерттеу жобасының бөлек бөлімдері бойынша (саты, кезеңі) ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді  жауапты орындаушысы жетекшілігімен орындау

4) эксперименттердi орындауға, байқау және өлшем жүргiзуге қатысу, олардың сипаттамаларын ресiмдеуге және тұжырымдарды әзiрлеуге қатысу.

5) Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпарат, отандық және шетелдік тәжірибелермен танысу.

6) Тақырып немесе оның бөлімі бойынша (саты, кезеңі) есептеме (есептеме бөлімдерін) жазу.

7) Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың нәтижелерін жүзеге асыруға қатысу, жұмыс нәтижелері туралы жарияланымдарды, ғылыми мақалаларды дайындауға қатысу.

3

Білімі:

Биоинформатика/математика/физика/компьютерлік ғылымдар/математикалық биология/биомедициналық инженерия/инжененрия/автоматизациялау/ақпараттық технологиялар мамандықтары бойынша жоғары білімі

4

Кәсіби тәжірибесі (саласы, аясы, басқа):

Жоғары техникалық білім. 3 жыл жумыс тәжірибесі болу керек.

5

Кәсіби құзыреті және жеке қасиеттері:

Білімі: Python, Java, C/C++, R, Matlab, басқа программалау тілдері.

Білімі: ssh, командалық жол, Linux, Windows.

Жеке қасиеттер: жауапкершілік, командада жұмыс істей білу, оқытуға және мамандықты арттыруға ұмтылу.

6

Тіл білімі:

Казахский, Английский, Русский

7

Компьютерлік дағдылары:

Скрипт/кодты әзірлеу және жазуға арналған әртүрлі бағдарламалық орталары, кеңсе бағдарламалары, Linux ОЖ, Windows ОЖ

8

Түйіндемені жіберу мерзімі:

30 сәуір 2018