Заңгер (Graduate School of Education)

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы:

“Nazarbayev University Graduate School of Education” жеке мекемесінің заңгері (жергілікті жалдау)

2

Мектептің негізгі қызметтік міндеттері

Заңгер Мекеменің қызметін құқықтық қамтамасыз ету (немесе құқықтық функциялар) үшін жауап береді.

3

Негізгі лауазымдық міндеттері

– құқықтық құжаттарды әзірлеу немесе әзірлеуге қатысу;

– шарттық, қаржылық және еңбек тәртібін нығайту жөніндегі шараларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

– шаруашылық келісімшарттарды жасасу және орындау тәжірибесін зерттеу және талдау, сондай-ақ шаруашылық келісімшарт жасасу бойынша жұмыстарды жүргізуге қатысу;

– шетелдік әріптес университеттермен және білім беру қызметтерін көрсету туралы келісім шарттарға құқықтық талдау жүргізу;

– Мектептің еңбек шарттарын және ішкі нормативтік құжаттарына құқықтық сараптауды әзірлеу және жүргізу;

– Мектептің қызметінде туындайтын құқықтық мәселелер бойынша қорытынды жасау;

– Мектеп департаментінің анықтамаларды, есептерді, түсіндірмелерді және шағымдарға жауаптар дайындау үшін басқа материалдарды сотқа талап қоюға дайындау үшін уақытылы бақылауды қамтамасыз ету;

– жасалған шарттарды тіркеу және сақтау;

– мекеменің қызметкерлеріне құқықтық мәселелер бойынша кеңес беру.

4

Білімі:

Заң саласындағы жоғары білімі.

Шетелдік ЖОО-дағы юриспруденция саласындағы магистратура /маман  деңгейі құпталады.

5

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, басқа)

Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі – 5 жылдан кем емес.

6

Кәсіби құзыреті және жеке қасиеттері

Азаматтық, корпоративтік, қаржылық, әкімшілік, еңбек құқығы және халықаралық құқық туралы білімді қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасын білу. Заң шығарудың дағдылары, келісімшарттар мен ішкі нормативтік құжаттарды жасау, шетелдік әріптестермен келісімшарттарды жасау және жасау, құжаттарға құқықтық сараптама жүргізу және олар бойынша қорытынды дайындау. Коммуникативтік және ұйымдастыру дағдылары, командада жұмыс істеу дағдылары.

7

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу (Өзіңіз меңгерген тілдерді көрсетіңіз)

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ауызша және жазбаша дағдылары міндетті.

8

Компьютерлік дағдылары:

 

Жоғары компьютерлік дағдылар (Ms Office бағдарламалық пакеті, Параграф ,  Зaң) және ұйымдастыру жабдықтарын білу.

9

CV-ді беру мерзімі

Лайықты үміткерді таңдап алғанға дейін. Түйіндемені мемлекеттік және ағылшын тілдерінде  hr.gse@nu.edu.kz электронды поштасына жіберу қажет. Тақырыпта “Бас заңгер лауазымына түйіндеме” деп көрсетуінізді сұраймыз.