Бас менеджер, Арнайы жобаларды дамыту офисі

Түйіндемені жіберу

 

Лауазымның атауы

Бас менеджер, Арнайы жобаларды дамыту офисі

Департаменттың  негізгі және функционалдық міндеттері

–       Университеттің жаңа бағыттарын дамыту бойынша ақпараттық-талдамалық жұмыспен айналысу;

–       ЭКСПО-2017 объектілерін көрмеден кейінгі пайдалану мәселелерін үйлестіру;

–       Жоғары білім көшбасшыларының Еуразиялық форумын (ЖБКЕФ) дайындау және өткізу жөніндегі жұмысты үйлестіру;

–       Университетте және оның ұйымдарында белсенді инновациялық қоғамдастықты қалыптастыруға және дамытуға жәрдемдесу;

–       жаңа қызметті дамыту шеңберінде Университеттің құрылымдық бөлімшелері мен ұйымдарының қызметін үйлестіру;

–       Құрылымдық бөлімшеге жүктелген басқа да міндеттерді іске асыру.

Лауазымның негізгі және функционалдық міндеттері

–       ЭКСПО-2017 объектілерін көрмеден кейінгі пайдалануға байланысты жобаны іске асыру;

–       ЭКСПО-2017 объектілерін көрмеден кейінгі пайдалануға байланысты мәселелер бойынша мүдделі тұлғалармен өзара іс-қимыл;

–       ЭКСПО-2017 объектілерін көрмеден кейінгі пайдалану туралы тұжырымдамасын әзірлеу;

–       ЖБКЕФ-ті өткізуге байланысты жобаны іске асыру;

–       ЖБКЕФ-ті өткізуге байланысты мәселелер бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл;

–       әрекеттер жоспарларын дайындау;

–       Құрылымдық бөлімшенің жұмысын ұйымдастыруында қатысу;

–       Құрылымдық бөлімшенің бекітілген қызмет бағыттарын сүйемелдеу;

–       Құрылымдық бөлімшенің құзыреті шегінде Университеттің құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекеттесу;

–       құжаттаманың нормативтік талаптардың, толықты мен сапалы түрінде орындалуын қамтамасыз ету, оны үйлестірудің белгіленген тәртібін сақтау;

–       Құрылымдық бөлімшенің құзыреті шегінде заңнамаға сәйкес басқа да функцияларын орындауды қамтамасыз ету.

Білімі

жоғары кәсіби білім, ағылшын тілінде оқыту арқылы жоғары оқу орнын бітіргені жақсы (магистратура, бакалавриат, специалист)

Қажетті кәсіби тәжірибе

–       Дәрежесі магистр болған кезінде – нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі болуы керек;

–       дәрежесі бакалавр немесе маман болған кезінде – мамандығы бойынша мемлекеттік қызметте, халықаралық ұйымдарда және / немесе ұлттық компанияларда нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кем дегенде 7 жыл жұмыс тәжірибесі болуы керек, немесе Университетте кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі болуы керек

Кәсіби құзыреттілік және жеке қасиеттер

–       Құрылымдық бөлімшенің қызметімен байланысты салаларда практикалық тәжірибесі және білімі;

–       ресурстарды жұмылдыру және басымдықтарды айқындау мүмкіндігі;

–       мәселелерді талдау, жедел қажеттіліктерді түсіну және шешімдерді ұсыну мүмкіндігі;

–       Университеттің негізгі мақсаттарына мен құндылықтарына ұстану;

–       әр түрлі ұлттар мен мәдениеттердің адамдарымен тиімді қарым-қатынас жасау мүмкіндігі;

–       ұжымындағы кәсіби және достық мінез-құлығы;

–       дербестік, бастамашылдық, жауапкершілік;

–       іскерлік хат алмасу дағдыларын жақсы білу, дипломаттық болу, дамытылған тұлғааралық дағдылар бар адам болу.

Тілдердің білуі

Орыс, қазақ, ағылшын

Компьютерлік сауаттылық

MS Office пакетінің сенімді пайдаланушы

Түйіндемені ұсынудың соңғы мерзімі

Тиісті кандидатты таңдауға дейін