Аға менеджері, Медицина мектебі

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымның атауы:

Медицина мектебінің Аға менеджері

2

Бөлімшенің негізгі және қызметтік міндеттері:

1.      Мектепте оқу қызметін ұйымдастыру және қамтамасыз ету;

2.      Білім сапасын қамтамасыз етуде әртүрлі әдістер енгізуге көмектесу;

3.      Мектеп құзыреті аясында Университеттің стратегиялық міндеттерін әзірлеу мен оларды  іске асыруға  қатысу;

4.      Ғылыми және инженерлік әзірленімдерді қолдану мақсатында медициналық университеттермен және зерттеу институттарымен өзара іс-қимыл жасау.

3

Негізгі лауазымдық міндеттері:

1.         Мектептің академиялық бағдарламаларына студенттерді қабылдау шараларын жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру;

2.         Мектептің академиялық бағдарламаларына студенттерді қабылдау бойынша ақпараттық-түсіндірме жұмысын жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру;

3.         Мектептің Қабылдау комиссиясына талапкерлердің құжаттарын (жеке істерін) дайындау;

4.         Талапкерлер бойынша деректер базасын басқару;

5.         Мектеп бағдарламаларын әзірлеу мен сәтті іске асуына әкімшілік қолдау көрсету;

6.         Мектептің академиялық қызметіне қатысты құжаттарды келісу және оларға қол қою шараларына бақылау жүргізу;

7.         Мектептің академиялық қызметі бойынша аналитикалық есептер мен презентациялар дайындау;

8.         Мектеп студенттерінің академиялық үлгерімі бойынша құжаттарды ұйымдастыру және сақтау;

9.         Мектептің стратегиялыж жоспары мен іс-шаралар жоспарын дайындауға атсалысу және олар бойынша есеп беру құжаттарын әзірлеуге қатысу;

10.     Ұйымдармен қол қойылған ағымдағы және жаңа меморандумдарды үйлестіру, бақылау және олар бойынша есеп беру құжаттарын дайындау;

11.     Академиялық күнтізбе мен сабақ кестесін дайындау.

 

4

Іс-сапарға бару

мүмкін

 

5

Білімі:

Жоғары білім дәрежесінің (Магистр дәрежесінің ) келесі бағыттарда болуы: білім беру, денсалық сақтау, басқару және осы лауазымның бағыттарына сәйкес келетін салаларда.

 

6

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі: (ұзақтығы,саласы, басқа)

осы лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін саларда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы немесе «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымында немесе Университет құрылтайшы болып табылатын коммерциялық емес ұйымдарда жұмыс тәжірибесінің болуы

 

7

Кәсіби біліктілігі және жеке қабілеттері:

1.      Талдау және сыни ойлау қабілеті;

2.      Өз бетінше және командада жұмыс істей білу қабілеті;

3.      Берілген тапсырмаларға аз уақыт ішінде  шешім таба білу  қабілеті;

4.      Көшбасшылық қасиет пен ұйымдастырушылық қабілетінің болуы

 

8

Тілдерді оның ішінде мемлекеттік тілді білу (Сіз меңгерген тілдерді көрсетіңіз)

Ағылшын, қазақ және орыс (ауызша және жазбаша еркін) тілдерін білу

 

 

9

Компьютерлік дағдылар:

Жоғары деңгейдегі MS Office пайдаланушысы

 

10

Срок подачи CV:

2017 жылдың 26 қазанына дейін

 

До подбора кандидата, соответствующего вышеназванным требованиям