Аға менеджер, Қосымша білім беру департаменті, NUGSE

Түйіндемені жіберу

«Nazarbayev University Graduate School of Education» жеке мекемесі Қосымша білім беру департаментінің аға менеджері лауазымына қойылатын талаптар

Білімі

Жоғары кәсіптік,

– Ғылыми дәрежесі: магистр

PhD /ғылым докторы ғылыми дәрежесі құпталады:.

Мамандығы

Мамандықтардың басым бағыттары:

– білім беру және/немесе педагогика салсындағы жоғары білім;

– халықаралық қатынас;

– Менеджмент және басқа да байланысты салалар бойынша

Жұмыс тәжірибесі

– білім беру саласындағы, оның ішінде білім беру саясаты саласындағы, оқу жоспарларын әзірлеу, бағдарламаларды бағалау, бағдарламаларды үйлестіру саласындағы кемінде                5 жылдық жұмыс тәжірибесі;

– білім беру  саласында басшылық лауазымдарда  тәжірибесі болуы құпталады, бірақ міндетті емес;

– Халықаралық команда құрамында жұмыс тәжірибесі.

Кәсіптік құзыреті

 

– Үздік аналитикалық дағдылар;

– презентациялық дағдылары;

– қарым-қатынас дағдылары;

– беделді басқару дағдылары;

– Жобаларды басқару дағдылары;

Лауазымдық міндеттері мен функциялары

 

– Мектеп басшылығымен мектептің әкімшілік, басқарушылық және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру;

– Біліктілікті арттыру курстары бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу;

– Департаменттің қызметіне байланысты шарттарды жасасу үшін ақпараттарды сатып алу жоспары, сондай-ақ Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жоспарлы сатып алулар тізіліміне енгізуді бастау;

– Мектепте іске асырылатын жобаларға әкімшілік және үйлестіру қолдауын көрсетуді енгізу;

– Мектеп жүргізетін жобалар бойынша әріптестермен ресми хат алмасуды қамтамасыз ету;

– Мектептің іс-әрекеттерін оперативтік қолдауды ұйымдастыру, оның ішінде тыңдаушыларды жинақтау, біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру, мұғалімдер мен оқытушыларға арналған семинарлар, сондай-ақ Мектеп қызметіне байланысты өзге де іс- іс-шараларды ұйымдастыру;

– Шетелдік серіктестермен мектептің бірлескен қызметі шеңберінде іс-әрекеттерді үйлестіру;

– Қайта даярлау курстарының нұсқаушыларымен, жобалық сарапшылар шақырған консультанттармен, сондай-ақ біліктілікті арттыру курстарының тыңдаушылармен жұмысты ұйымдастыру;

– Тыңдаушыларды қабылдауды ұйымдастыру, олардың біліктілігін арттыру курстарына іріктеу және орналастыру;

– Бюджеттік өтінімді қалыптастыру бойынша жұмыстарды дайындау және ұйымдастыру, ағымдағы және жоспарланған жобалар бойынша тиісті қаржы жылына арналған мектептің техникалық спецификациясы;

– Есептерді, аналитикалық материалдарды және хаттарды дайындау;

– Материалдардың аналитикалық жиынтығы;

– Бекітілген жоспарға сәйкес Мектептің жұмысының орындалуын  мониторингілеу;

– Мектеп жоспарын әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

– Мектепті басшыларының өзге де  тапсырмаларын өзінің лауазымдық нұсқаулығы  шеңберінде уақтылы және сапалы орындау;

Меңгерген тілдер денгейі

Қазақ және ағылшын тілдерінде жоғары деңгейде ауызша және жазбаша дағдылары.

Жеке қасиеттері

– Назарбаев Университеті құзыретінің моделі;

– сыни тұрғыда ойлау;

– тиімді қарым-қатынас жасау;

– тіл табыса білу;

– топта жұмыс істей білу;

– жауапкершілік;

– дамыған көшбасшылық қасиеттері.

– қатаң мерзімде болған жағдайда тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі;

– бастамшылдық, мақсаттылық, жасампаздық;

– Әр түрлі мәдениет өкілдерімен жұмыс істеу мүмкіндігі.

Байланысу

Түйіндемені hr.gse@nu.edu.kz электронды мекен-жайына жібере аласыз.