Аға ғылыми қызметкер, Физикалық химия зертханасы

Түйіндемені жіберу

Лауазымы:

Аға ғылыми қызметкер (жобаны жүзеге асыру мерзіміне)

Білімі:

Жоғары кәсіби білімі және химия технологиясы, материалтану, химия, электрохимия және физика саласы бойынша доктор, кандидат немесе PhD ғылыми дәрежесі болуы қажет.

Сипаттамасы:

Өзбетімен және жауапкершілікті басшылармен ғылыми зерттеулер, диагностикум және ғылыми-техникалық информацияларды оқуда шет елдік және отандық тәжірибелерді зерттелетін тематика бойынша тақырып бойынша есеп дайындау, ғылыми жұмыстар, есеп беру дайындауға қатысу;   

Наноқұрылымды материалдарды (жұқа пленкалар, нанобөлшектер, графендер, наноқұбырларды, жартылай өткізгіш материалдарды және энергия сақтау материалдары)синтездеу бойынша зерттеулер жүргізу;

Материалдарды сипаттаудағы электронды микроскоп әдіспен, спектральді әдіспен, аккумуляторлық және электрохимиялық қондырғылармен электрофизикалық қасиеттерін зерттеу әдістерімен эксперименттер жүргізі;

 Ғылыми-зерттеу командасының кіші мүшелерінің тәлімгері;

Тоқсандық және жылдық есептерді дайындау;

Ішкі және сыртқы қаржыландыру үшін өтінімдерді дайындау және жіберу;

 Халықаралық рецензияланатын журналдарда осы саладағы ғылыми-зерттеу нәтижелерін жариялау;

Зерттеу нәтижелері тарату үшін конференцияларға қатысу.

Іссапарларға бару:

 Мүмкін

           

Талап етілетін кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы, басқа)

Ғылыми зерттеулер саласында  кемінде 7 жыл тәжірибе болуы қажет.

Жұмыс тәжірибеде ғылыми-зерттеу бар болуы қажет және ғылыми еңбектері, халықаралық конференцияларда баяндамалар мен импакт-факторы бар халықаралық ғылыми басылымдарда ғылыми жұмыстар мен басылымдары болуы қажет;

Материалтану және нанотехналогия саласында жұмыс тәжірибесінің болуы;

Н-индексі болуы қошаметтеледі;

Ғылым саласында тиісті білімі мен біліктілігіне жоғары деңгейін;

Ғылыми-зерттеу жұмыстарында іргелі және қолданбалы тәжірибесі;

Студенттерге ағылшын тілінде сабақ беру тәжірибесі.

 

Кәсіби құзыреті және жеке қабілеттері:

Мықты көшбасшылық дағдылары, академиялық жеке және командалық ортада жұмыс істей білу, бастаманы қолға алу қабілеті, мәселені шешу дағдылары, өзін-өзі мотивациясының болуы.

 

Тілдерді білу:

Ағылшын тілінде ерік сөйлеу (міндетті)

Түйіндемелік материалдар:

CV, ұсыныс хат

Түйіндемені беру мерзімі

Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай келетін үміткерді іріктеп алғанға дейін