Аға ғылыми қызметкер

Түйіндемені жіберу

1

Лауазымдық қызметі

Аға ғылыми қызметкер

2

Негізгі лауаузымның міндеттері

·           Зерттеу қатысушыларының рекрутингі

·           Мәліметтерді талдау

·           Есептік құжаттарды дайындау

·           Ғылыми мақалалар мен жарияланымдар жазу

3

Білімі:

·      Жоғарғы

4

Қажетті кәсіби тәжірибесі (және т.б. ұзақтығы, саласы,)

·           Медицина ғылымдары саласында (терапия, Қоғамдық денсаулық сақтау, неврология) жоғары білімі болуы)

·           5 жылдан кем емес ғылыми зерттеулер тәжірибесінің болуы

·           Медицина саласындағы ғылым докторы, PhD немесе ғылым кандидаты дәрежесінің болуы

·           Ағылшын тілін білу

·           Соңғы 5 жыл ішінде ҚР Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынған басылымдарда кем дегенде 10 ғылыми мақаланың болуы

·           Халықаралық рецензияланған ғылыми журналдарда кемінде 2 мақала болуы

·           H-индексінің болуы

5

Кәсіби құзыреттілік және жеке қасиеттері

Кәсіби құзыреттілігін растайтын қосымша құжаттар

Мұқияттылық, еңбексүйгіштік, ұқыптылық, командада жұмыс істей білу.

6

Оның ішінде мемлекеттік тілді тілдерін білу, (сіз иесi тілдерін тізімдейді)

Қазақ тілі- еркін меңгеру

Орыс тілі-еркін меңгеру

Ағылшын тілі- еркін меңгеру

7

Компьютерлік дағдылар:

MS Office (Access, Excel, Power Point, Word, WordPad) жиынтығын жақсы меңгеру

8

Түйіндеме мерзімі

12.06.2020

44444